SANACIJA 3D

Iza nas je 7 uspješnih poslovnih godina!

Osnovna djelatnost firme Sanacija 3D je sprovođenje mjera sanitarne zaštite koje predstavljaju najznačajnije opšte mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti

M.D.A.

Sjedište firme nalazi se u sarajevskom naselju Dobrinja, u ul. Nadežde Petrović 18DO.

Foto: Avaz


Primarna karakteristika naših prvih”sedam” je veliki broj zadovoljnih klijenata, koji su najbolja garancija da rješavamo svaki problem iz oblasti ekološko-sanitarne zaštite na optimalan način. Ostale reference koje su obilježja naše firme su efikasno upravljanje, napredne tehnologije, stručno kvalifikovano osoblje, brzi razvoj, te unaprijed postavljeni strateški ciljevi, kojima se teži kroz rad sa svakim komitentom.

Osnovna djelatnost firme Sanacija 3D je sprovođenje mjera sanitarne zaštite, odnosno mjera DDD-a (dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) koje predstavljaju najznačajnije opšte mjere za spriječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Razlog našeg postojanja je velikoj potrebi za poboljšanjem zdravlja ljudi i kvaliteta života.

 • Štetni mikroorganizmi, insekti i glodari su prijetnja našem zdravlju

  Štetni mikroorganizmi, insekti i glodari su prijetnja našem zdravlju

  Foto: Avaz


Štetni mikroorganizmi, insekti i glodari su prijetnja našem zdravlju i zdravlju našeg okruženja. snovna djelatnost firme Sanacija 3D je sprovođenje mjera sanitarne zaštite, odnosno mjera DDD-a (dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) koje predstavljaju najznačajnije opšte mjere za spriječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Štetni mikroorganizmi, insekti i glodari su prijetnja našem zdravlju i zdravlju našeg okruženja. atizacije) koje predstavljaju najznačajnije opšte mjere za spriječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Uvijek je bitno razlikovati pojmove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, koji se ubrajaju u osnovnu djelatnost firme Sanacija 3D d.o.o.

DEZINFEKCIJA podrazumijeva skup mjera i postupaka koji se poduzimaju sa ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja patogenih i drugih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima, opremi ili u prostoru.

DEZINSEKCIJA je skup različitih postupaka koji se poduzimaju sa ciljem smanjenja populacije – najmanje do praga štetnosti, zaustavljajući rast i razmnožavanje ili potpuno uništavajući prisutnu populaciju štetnih insekata.

DERATIZACIJA podrazumijeva skup postupaka i mjera kojima se štetnim vrstama glodara sprečava ulaženje, zadržavanje, hranjenje i razmnožavanje ili se reducira njihov broj.

Sva pravna lica, bez obzira na djelatnost kojom se bave, obavezna su u objektima provoditi preventivne radove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i to na osnovu Pravilnika o načinu izvođenja DDD poslova. (Sl.novine 30/16)

 • Poseban metod dezinfekcije zraka

  Poseban metod dezinfekcije zraka

  Foto: Avaz


Sanacija 3D d.o.o. nudi i slijedeće usluge:

DEVIPERACIJA: uništavanje ili repelencija gmizavaca (guštera, zmija) upotrebom hemijskih metoda.

TERMIČKA AEROSOLIZACIJA: predstavlja poseban metod dezinfekcije zraka i ventilacionih sistema koji podrazumijeva proces pretvaranja fizičkih supstanci u formu mikro čestica.

HIPERHLORINACIJA VODE: podrazumijeva se dezinfekcija vode većim količinama hlora, obično desetorostrukom dozom, od one koja se upotrebljava u normalnim uslovima.

FUMIGACIJA: predstavlja primjenu gasovitih sredstava za regulaciju populacije štetočina (insekata i glodara).

ERADIKACIJA KOROVA: predstavlja skup različitih učinkovitih mjera uklanjanja nepoželjnih vegetacija sa svih mjesta gdje bi njihov nekontrolisani rast mogao uzrokovati štete.

Princip rada po haccp sistemu (Hasard Analysis Critical Control Points)

Kod sprovođenja poslova sanitarne i ekološke zaštite, primjenjujemo principe rada po HACCP sistemu.

Primjena HACCP /Hasard Analysis Critical Control Points/ sistema ili „analiza opasnosti na ključnim kontrolnim tačkama” u sprovođenju DDD radova u mnogim zemljama Evrope ima za cilj unapređenje zaštite i smanjenje mogućnosti neželjenih efekata preparata na zdravlje ljudi.

SANACIJA 3D d.o.o. kao društveno odgovorna firma

NIKO NIJE JEDNAK, DOK SVI NISMO JEDNAKI.

Opći problem nezaposlenosti, nedostatak adekvatnih programa, podrške i edukacije, kao i brojne prepreke u okruženju, dovode osobe sa invaliditetom u tešku situaciju po pitanju pronalaženja i zadržavanja posla. S obzirom da živimo u društvu koje ima diskriminatorski odnos prema jednoj od najugroženijih građana BH društva, osobama sa invaliditetom, Sanacija 3D rado otvara vrata svoje kuće toj kategoriji društva.

Rješenjem Ministarstva za rad i socijalnu politiku već od 2018.godine na tržištu djelujemo kao društveno odgovorna firma koja zapošljava osobe sa invaliditetom i u čijem sastavu ekipa je zaposleno više od 50% osoba sa invaliditetom.

 • Cilj potpuno i jednako uživanje ljudskih prava

  Cilj potpuno i jednako uživanje ljudskih prava

  Foto: Avaz


SANACIJA 3D d.o.o. ima za cilj potpuno i jednako uživanje ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom.

Cilj zapošljavanja osoba sa invaliditetom je postizanje boljeg razumijevanja problema invaliditeta u široj društvenoj zajednici, te ostvarenja svih prava koje osobe sa invaliditetom imaju, kao i njihove potpune uključenosti u društvo u kojem žive.

Svakako da iz godine u godinu želimo da promovišemo razumijevanje problema invaliditeta i mobiliziramo podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Podržimo osobe sa invaliditetom, jer niko nije jednak, dok svi nismo jednaki!

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, širom svijeta obilježava se 3. decembra, a ovaj dan ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Svakako da iz godine u godinu želimo da promovišemo razumijevanje problema invaliditeta i mobiliziramo podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.

 • - Vlasnici i direktori firmi, javnih preduzeća i ustanova su prema Pravilniku dužni potpisati Ugovore sa registrovanim firmama i u propisanim rokovima vršiti predviđene radove – kazao je direktor Samir Siručić, dipl.ing

  - Vlasnici i direktori firmi, javnih preduzeća i ustanova su prema Pravilniku dužni potpisati Ugovore sa registrovanim firmama i u propisanim rokovima vršiti predviđene radove – kazao je direktor Samir Siručić, dipl.ing

  Foto: Avaz


Više o temi Sanacija 3D

PROMO
U službi vašeg zdravlja
NA VRH

Podijeli članak na