MALINAR IZ SREBRENICE

Fikret Hodžić objavljuje fotografije sa dolaska na Sud BiH: Uz posljednju citirao ajet iz Kur'ana, iz sure El- 'Asr

Redovno objavljuje poruke na Instagramu

E. T.
  • Objava na Instagramu

    Objava na Instagramu

    Foto: Screenshot


Profil na Instagramu Fikreta Hodžića, malinara iz Srebrenice, optuženog u aferi "Respiratori", obiluje mudrim izrekama, ajetima iz Kur'ana, i nekim drugim mudrim porukama. 

Nakon posljednjeg ročišta na Sudu BiH, u ovom predmetu, kada je svjedok Kristijan Marić rekao da mu je Hodžić prijetio i pokazivao pištolj, Fikret je objavio fotografiju uz dio ajeta iz Kur'ana, tačnije sure El-'Asr. 

“…i koji jedni drugima preporučuju strpljenje” - napisao je Hodžić. 

Inače, sura El-'Asr je 103. sura u Kur‘anu, a 13. po redoslijedu objavljivanja. Prijevod sure El-‘Asr glasi ovako:

Tako mi vremena;

Doista, su ljudi na gubitku;

samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

  • Transkripcija i prijevod sure El-'Asr

    Transkripcija i prijevod sure El-'Asr

    Foto: Avaz


NA VRH

Podijeli članak na