PALE I SOKOLAC

Vlada RS stavila pod zaštitu Crvene stijene

Najmarkantniji oblik reljefa su same Crvene stijene, kao reprezentativan primjer širokih čela navlaka masiva Romanije

Crvene stijene. Facebook

H. J. I.

9.2.2023

Vlada RS proglasila je Crvene stijene za Spomenik prirode, čime je ovo područje stavljeno pod zaštitu radi očuvanja reprezentativnih i atraktivnih geomorfoloških i pejzažnih obilježja zapadnog oboda planine Romanije.

Najmarkantniji oblik reljefa su same Crvene stijene, kao reprezentativan primjer širokih čela navlaka masiva Romanije, koja su reljefno istaknuta pretežno vertikalnim stjenovitim liticama visokim više od 100 metara, saopćeno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Terenska istraživanja

Terenskim istraživanjima registrovano je 300 taksona vaskularnih biljaka, od kojih je 10 endemično za Balkansko poluostrvo. Od pojedinačnih stabala, ističe se breza ispod sipara, koja je neobične građe, kore i staništa, te crni bor, izuzetnog položaja na litici, habitusa i staništa.

U postupku proglašenja ovog zaštićenog područja utvrđena je kategorija tri, Spomenik prirode.

- Spomenik prirode je manja, neizmijenjena ili djelimično izmijenjena prirodna prostorna cjelina, objekat ili pojava, fizički jasno izražen, prepoznatljiv i jedinstven, reprezentativnih geomorfoloških, geoloških, hidrografskih, botaničkih i drugih obilježja, kao i ljudskim radom formirana botanička vrijednost od naučnog, estetskog, kulturnog ili obrazovnog značaja - navodi se u saopćenju.

Spomenik prirode "Crvene stijene" prostire se na području opština Pale i Sokolac, u ukupnoj površini od 15,1 hektar, a upravljanje se povjerava preduzeću "Šume RS", Šumskom gazdinstvu "Jahorina" Pale i Šumskom gazdinstvu "Romanija" Sokolac.

U RS 34 zaštićena područja

Nakon stavljanja Crvenih stijena pod zaštitu, u RS postoje 34 zaštićena područja, čija ukupna površina iznosi 73.038 hektara, a što predstavlja 2,96 posto teritorije RS.

Vlada RS upoznala se o Informaciji o realizaciji programa prekogranične saradnje u 2022. godini.

Republika Srpska učestvuje u tri programa prekogranične saradnje i to: Program prekogranične saradnje BiH - Crna Gora, Program prekogranične saradnje Srbija-BiH i trilateralni Intereg program Hrvatska - BiH - Crna Gora.

- U 2022. godini sproveden je Treći poziv u programu sa Srbijom. Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju je obavještenje o pozivu dostavilo na 527 adresa predstavnika republičkih organa uprave, jedinica lokalne samouprave i drugih potencijalnih aplikanata u RS - navodi se u saopćenju.

Organizovana je radionica u vezi sa pripremom i kandidovanjem projekata u okviru Trećeg poziva na kojima je učestvovalo 27 predstavnika institucija potencijalnih aplikanata, a sprovedene su aktivnosti podrške pronalasku partnera iz Srbije za aplikante iz RS.

Realizacija pet projekata

- Rezultat Trećeg poziva i sprovedenih aktivnosti je da su aplikanti iz Republike Srpske uključeni u realizaciju pet projekata predloženih za finansiranje, dok je šesti projekat na rezervnoj listi. Ukupna vrijednost projekata je 1,78 miliona evra od čega su 1,5 miliona grant sredstava. Projekti iz Trećeg poziva će početi sa realizacijom u 2023. godini - navodi se u saopćenju.

U 2022. godini usvojena su sva tri programa za period do 2027. godine, a budžet sva tri programa iznosi 140 miliona eura i realizovat će se u pozivima za prijavu projekata.

- Prioritetne oblasti za finansiranje projekata su životna sredina, upravljanje klimatskim promjenama, zapošljavanje, turizam i kulturno-historijsko nasljeđe, zdravlje, te inovacije i preduzetništvo - navodi se u saopćenju. 

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.