OŠTEĆEN BUDŽET

Samovolja kadra SDA: Berilo pogodovao privatnicima na štetu Općine

Utvrđeno je i da su pojedini uposlenici imali veću osnovicu za obračun plaća nego što to predviđa Zakon

Ibro Berilo. Facebook

6.10.2023

Ured za reviziju institucija u FBiH napravio je izvještaj o finansijskoj reviziji Općine Trnovo, koji je ukazao na brojne nepravilnosti u radu. Ovom općinom upravlja Ibro Berilo (SDA), a Ured je za njen rad izdao mišljenje s rezervom.

Stalna sredstva manje su iskazana za 8.553.678 KM jer nije izvršena revalorizacija stalnih sredstava iako je inflacija na godišnjem nivou iznosila više od 10 posto.

Sporna su bila i sredstva za sanaciju lokalnih puteva i hitne intervencije na čišćenju bujičnih vodotoka.

Probijeni rokovi

Utvrđeno je da je Općina na vlastitu štetu pogodovala privatnim kompanijama. Tako je za izgradnju i održavanje javne rasvjete probijen rok od 10 mjeseci pa, iako je ugovorom propisana kazna od 0,6 ukupne vrijednosti za svaki dan prekoračenja roka, koje je iznosilo 18 dana, po tome se nije postupalo.

Ista stvar se desila i s izgradnjom mosta na Rakitnici, gdje je rok probijen za 11 dana. Kašnjenje sa sanacijom puteva iznosilo je čak 127 dana, naravno, bez naplate penala.

Osim radova, sporne su i javne nabavke, i to u segmentu „nabavke i ugradnje solarne javne rasvjete“, gdje je, također, evidentirano kašnjenje od 18 dana, a kazna od 0,6 posto ukupne vrijednosti po danu nije naplaćena.

Evidentna je i samovolja prilikom trošenja budžetskih sredstava, pa Općina nije davala obrazloženje o namjenskom utrošku sredstava ili razlozima zbog kojih nisu utrošena. Tako da nije bilo posebnog osvrta na planirane rashode i izdatke.

Utvrđeno je i da su pojedini uposlenici imali veću osnovicu za obračun plaća nego što to predviđa Zakon o izvršavanju budžeta u FBiH za 2022. godinu.

Bez poreza

- Revizijom je obuhvaćen obračun plaća za juni, novembar i decembar 2022. godine. Najviša plaća isplaćena je u neto iznosu od 3.602 KM bez minulog rada, najniža u iznosu od 680 KM, dok je prosječna plaća iznosila 1.502 KM - navodi se u izvještaju Ureda.

O kakvom javašluku u radu Općine je bila riječ, najbolje govori i to da se nije plaćao porez za rad u komisijama i na naknade za članove savjeta mjesnih zajednica.

Troškovi reprezentacije

Na troškove reprezentacije u ovoj maloj općini, koja broji svega 1.502 stanovnika, u prošloj godini je potrošeno 37.016 KM. No, za dio troškova reprezentacije nije vršena kontrola niti ovjera, a nije bilo ni detaljnog obrazloženja o nastanku troška kako bi se potvrdila svrha trošenja.

Sporno je i to da su ljudi na osiguranju hotela „Maršal“ Bjelašnica, koji obavljaju poslove tokom cijele godine, radili na ugovor o djelu iako se ugovori o djelu zaključuju jednokratno za konkretne poslove.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.