UTVRĐIVANJE PRIORITETA

Izrada Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u FBiH do 2027. godine

Ova strategija predstavlja najsveobuhvatniji i najusklađeniji koncept rješenja u oblasti invalidnosti

Vlada FBiH. Emanuel Soča

FENA

7.11.2023

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o izradi Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2022.-2027. godine.

Odgovornost implementacije

Ovom odlukom pokreće se proces izrade Strategije koja predstavlja multisektorski strateški dokument u oblasti invalidnosti, a kojim se utvrđuju prioriteti, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir, odgovornost za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.

U razlozima za donošenje Odluke navedeno je da je prethodna strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u FBiH (2016.-2021.) u koju su bili uključeni svi resori od značaja za položaj osoba s invaliditetom imala za svrhu unaprijediti stanje u svim oblastima od značaja za ove osobe, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Imajući u vidu da je implementacijski period tog dokumenta istekao, a zajedničke potrebe i obaveze za radom i unapređenjem stanja u oblasti invalidnosti ostaju i dalje, neophodno je donijeti novi strateški dokument iz ove oblasti.

Obrazloženo je i da ova strategija predstavlja najsveobuhvatniji i najusklađeniji koncept rješenja u oblasti invalidnosti, koja se trebaju primijeniti s ciljem inkluzije i izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u FBiH.

Odlukom Vlade FBiH precizirano je da će se u procesu izrade nove strategije primjenjivati ključni principi izrade strateških dokumenata u FBiH. Strategija će sadržavati prioritete i razvojne pravce definirane u relevantnim domaćim i međunarodnim dokumentima.

Rok za izradu je tri mjeseca

Nositelj izrade Strategije je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, koje će voditi i koordinirati proces izrade Strategije, uz učešće Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Učesnici u procesu izrade ovog strateškog dokumenta su nadležne institucije Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave, te organizacije osoba s invaliditetom.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će primjenom otvorene metode koordinacije i poštujući princip javnosti, transparentnosti, horizontalne i vertikalne koordinacije, kao i ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve građane, formirati radna tijela za učešće u izradi Strategije.

Također, ovo ministarstvo će osigurati usaglašavanje i komplementarnost razvojnih pravaca i strateških ciljeva sa strateškim ciljevima iz Strategije razvoja FBiH 2021.-2027. godina, kao i dokumenata relevantnih za proces integracije BiH u Evropsku uniju, te drugih međunarodno preuzetih obaveza naše zemlje, navodi se u saopćenju.

Rok za izradu Strategije je tri mjeseca od dana stupanja na snagu današnje odluke.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.