SUDSKA PRAKSA Koliko košta duševna bol u Federaciji BiH

Patnja za mrtvim djetetom vrijedi 20.000 KM!?

Naknada nematerijalne štete za pretrpljenu duševnu bol određuje se u parničnom postupku

B. Cerić
15.09.2019 06:56

Vrhovni sud FBiH dao orijentacione kriterije

Foto: Arhiva

Sudovi u Federaciji BiH za smrt djeteta, roditelja i bračnog druga dosuđuju novčanu naknadu za pretrpljenu duševnu bol u iznosu od 20.000 KM. Isti iznos predviđen je i u slučaju teškog invaliditeta bliske osobe.

Kako se procjenjuje duševna bol

- Mi možemo raspravljati o tome jesu li ove naknade pravedne, ali naši sudovi drže se preporuka Vrhovnog suda FBiH, koji je dao orijentacioni kriterij za visinu iznosa naknade za pretrpljenu duševnu bol - kazao nam je sarajevski advokat Selman Zijadić.

  • Zijadić: Određen novčani iznos
    Zijadić: Određen novčani iznos Foto: Arhiva

Naknada nematerijalne štete za pretrpljenu duševnu bol, bilo da se radi o teškim nesrećama, kleveti, nepravednom pritvaranju i drugim situacijama, određuje se u parničnom postupku. A tu je presuđuje neuropsihijatrijsko vještačenje.

Šta je duševna bol i kako se određuje, objasnio nam je vještak neuropsihijatar Abdulah Kučukalić.

Duševni poremećaj povezan sa stresom

- Svaka trauma uzrokuje duševnu bol, čovjek se uznemiri, ne može da spava. Njegovo mentalno stanje i psihička ravnoteža su narušeni. Prvo se mora procijeniti je li ta stresna ili traumatska situacija koja je predmet sudskog procesa dovela do određenih psihičkih promjena koje ispunjavaju uvjete za postojanje nekog duševnog poremećaja povezanog sa stresom - kaže dr. Kučukalić.

  • Kučukalić: Vrši se procjena
    Kučukalić: Vrši se procjena Foto: Arhiva

On dodaje da duševni poremećaj povezan sa stresom nosi određene psihičke simptome, kao što su strah, anksioznost, depresija i promjena raspoloženja.

- Kada to ustanovite, onda, zavisno od intenziteta simptoma i dužine trajanja, procjenjujete intenzitet i dužinu trajanja duševne boli - objašnjava Kučukalić.

Koliko se isplaćuje novca žrtvama

Smrt bliskog srodnika

20.000 KM

za smrt djeteta, bračnog i vanbračnog druga

7.000 KM

za gubitak ploda

20.000 KM

djetetu za roditelja koji ga je izdržavao

12.000 KM

djetetu za smrt roditelja

7.000 KM

za smrt brata ili sestre

Šta je s pretrpljenim strahom

Najveće sudske instance u Federaciji, također, preporučuju da se za pretrpljeni strah može dobiti od 400 do 6.000 KM te za duševnu bol zbog fizičkih oštećenja od 700 do 10.000 KM.

Naknada za duševnu bol zbog smanjenja životne aktivnosti je od 5.000 do 7.000 KM za svakih deset posto trajne posljedice.

Komentari

NA VRH