INTERVJU Direktor Granične policije BiH, za „Avaz“

Zoran Galić: Ne možemo sami odbraniti granicu!

Miralem AŠČIĆ

Galić: U složenoj smo situaciji

Foto: Avaz


Zoran Galić, direktor Granične policije BiH, rekao je u intervjuu za „Dnevni avaz“ da je Granična policija BiH već godinama u veoma složenoj situaciji i bez značajnije podrške državnih institucija, a da je, s druge strane, teret migranskse krize svakim danom sve veći. 

Složeno stanje 

Galić u otvorenom razgovoru tvrdi da ilegalne migracije ne mogu u potpunosti spriječiti ni najveće svjetske sile i da već godinama upozorava da Graničnoj policiji nedostaje skoro 1.000 policijskih službenika kako bi odgovorili svim zadacima.

- Granična policija BiH s postojećim materijalno-tehničkim kapacitetima i trenutnim brojem službenika neće moći samostalno odgovoriti na složeno stanje na granici - kaže nam Galić.

Kako komentirate trenutnu situaciju s migrantskom krizom? Smatrate li da je situacija zaista zabrinjavajuća?

- Evidentan je pritisak državljana zemalja visokog migracijskog rizika iz pravca Srbije i Crne Gore na granicu BiH i kao što smo najavljivali, i dalje je veoma složeno stanje koje se ne može riješiti postojećim materijalno-tehničkim kapacitetima i ljudstvom.

Smatrate li onda da se državne institucije moraju više uključiti u ovaj problem?

- Situacija zahtijeva maksimalno angažiranje svih institucija u čijoj nadležnosti je rješenje ovog problema na granici i unutar BiH, ali i cijele društvene zajednice u BiH, kao i međunarodnih organizacija. Granična policija BiH s postojećim materijalno-tehničkim kapacitetima i trenutnim brojem službenika neće moći samostalno odgovoriti na složeno stanje na granici. To će prvenstveno značiti osiguranje dodatne financijske potpore za nabavku sofisticirane specijalističke opreme i ispomoć u ljudstvu od drugih policijskih tijela iz BiH.

Znači li to da je teret krize pao samo na leđa graničnih policajaca?

- U svakom slučaju, Granična policija BiH je u veoma složenoj situaciji već nekoliko godina, bez značajnije podrške. Granicama se upravlja integriranim sustavom, a podsjetit ću da migranti prođu veliki broj država i granica prije nego što se pojave na našoj. Radi se o globalnom problemu koji je nekoliko godina zaobilazio BiH, ali se već 2017. godine povećava pritisak na bh. granicu. Od tada su na snazi naše pojačane mjere, sukladno postojećim i prilično skromnim kadrovskim i materijalno-tehničkim kapacitetima. Sve je to dovelo do gotovo iscrpljenih kapaciteta Granične policije BiH u 2019. godini.

Godinama upozoravate da je potrebno još više graničnih policajaca. Koliko ih je sada raspoređeno na granici i je li to dovoljno?

- Graničnoj policiji BiH za obavljanje redovnih poslova bez složenog stanja na granici nedostaje 375 policijskih službenika. Problem je to kada dobijemo podršku mjerodavnih tijela za prijem novih službenika, za vrijeme koliko traje njihovo školovanje nama gotovo isti broj službenika ode u mirovinu. Napravili smo određene procjene koliko je ljudi potrebno za odgovarajući odgovor na istočnom dijelu granice kako bi se pokrile sve moguće točke prelaska u dužini oko 600 kilometara. Radi se o nedostatku više od 1.000 policijskih službenika.

Znači li to da granicu čuvaju i pripadnici drugih policijskih agencija?

- Da. Trenutno je u nadzoru granice BiH iz drugih agencija angažirano 15 službenika Državne agencije za istrage i zaštitu, 28 Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i 84 Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Uz navedeno, Granična policija BiH obavlja granične provjere na 83 međunarodna i pogranična prijelaza, zbog čega je 85 posto službenika angažirano na poslovima graničnih provjera na prijelazima, dok je ostatak angažiran u nadzoru graničnog pojasa. Dolaskom ljeta i turističke sezone svi službenici na prijelazima ulažu maksimalne napore kako bi omogućili neometan protok putnika preko prijelaza, ali nerijetko nismo u mogućnosti oformiti više ulaznih i izlaznih traka jer nemamo dovoljno ljudi.

Mislite li da je potrebno i da vojska čuva granice? Šta mislite o tom prijedlogu i je li on realan?

- Graničnoj policiji BiH je zbog svega što sam već naveo neophodna konkretnija i ozbiljnija podrška u rješavanju problema, a na najvišim razinama vlasti je da odluče na koji način ćemo kvalitetnije odgovoriti na pritisak migranata.

Koji su ostali problemi s kojima se Granična policija najviše susreće i ulaže li država u opremu kao što to rade susjedne države?

- Granična policija BiH raspolaže s nešto opreme nabavljene iz budžeta i donirane od međunarodnih partnera, no za ozbiljan odgovor na granici neophodno je više sofisticirane specijalističke opreme. Jačanje materijalno-tehničkih kapaciteta za nadzor granice i sprečavanje ilegalnih prelazaka granice podrazumijevalo bi nabavku sofisticirane tehničke opreme za nadzor (oprema za praćenje u dnevnim i noćnim uvjetima, različite vrste senzorskih i radarskih sustava za otkrivanje ilegalnih prelazaka, scoutgard kamere, dronovi za praćenje granice, posebna vozila za praćenje i nadzor, mobilna oprema za direktan pristup bazama podataka s ciljem identifikacije migranata u graničnom pojasu i sl). Dodatno opremanje GPBiH podrazumijeva i opremu za graničnu kontrolu namijenjenu za detekciju ljudi u skrivenim prostorima ili tovarnim prostorima vozila (heart beet detektori, CO2 detektori, endoskopi i slično). Očekujemo isporuku specijalističke opreme donirane od Republike Češke, a nedavno smo dobili donaciju zaštitne opreme od Savezne policije Njemačke.

Spriječen ulazak 7.000 ilegalnih migranata

Postoji li podatak koliko je do kraja juna u BiH ušlo migranata i iz kojih sve zemalja?

- Broj evidentiranih migranata u BiH u nadležnosti je Službe za poslove sa strancima BiH i Operativnog stožera za pitanje migracija na državnoj razini. Pripadnici Granične policije BiH u suradnji sa službenicima drugih policijskih agencija od početka godine do danas spriječili su više od 7.000 ilegalnih prelazaka državljana visokog migracijskog rizika. Među ilegalnim migrantima najveći je procent ekonomskih migranata, a prema državljanstvima najviše je Pakistanaca, Iračana, Sirijaca, Iranaca i Afganistanaca. 

Ilegalne migracije ne mogu u potpunosti  spriječiti ni najveće svjetske sile 

Prema Vašem mišljenju, šta je rješenje za migrantsku krizu. Jesu li to prihvatni centri ili nešto drugo? Ko je, prema Vama, najveći krivac za situaciju s migrantima. Susjedne zemlje ili mi sami?

- Sama činjenica da Granična policija raspolaže sa 2.051 službenikom, a naprimjer Uprava za granicu susjedne Hrvatske s više od 6.000 službenika, pokazuje da mi nemamo dovoljan broj ljudi da ozbiljnije odgovorimo na ovaj problem. Specijalistička oprema kojom raspolažu policijske agencije EU zemalja neusporedivo je kvalitetnija i skuplja. Ilegalne migracije ne mogu u potpunosti spriječiti ni najveće svjetske sile, uzmite kao primjer SAD i granicu s Meksikom, ali bi operativno jačanje Granične policije BiH u visokom procentu povećalo efikasnost u sprečavanju ilegalnih prelazaka na način kako je to moguće u drugim zemljama.

NA VRH

Podijeli članak na