Ličnost dana Husnija Kamberović

Historičar s legitimitetom

A. H.
04.06.2018 06:29

Foto: Prof. Kamberović: Okupio svjetske historičare

Malo je u BiH naučnih radnika koji oblast kojom se bave na tako jednostavan i prihvatljiv način mogu približiti široj javnosti kao što to radi historičar prof. dr. Husnija Kamberović.    

Neumoran, oslonjen na čvrsto naučno tlo proizašlo iz njegovog ozbiljnog dugogodišnjeg istraživačkog rada, profesor godinama čini sve da historiju naroda i država proisteklih iz nekad zajedničke nam države Jugoslavije učini što razumljivijom i istinitijom.

Takav pristup nauci kojom se bavi doprinio je da posebno mi u BiH stanja kroz koja smo kao narod i država prolazili sagledamo i razumijemo na što realniji način. Profesor Kamberović u poslu kojim se bavi ne štedi sebe. Proteklih dana bio je i više nego dobar domaćin 2. History Festu koji je u Sarajevu okupio poznate svjetske i evropske historičare, kao i one iz regiona.

Prof. dr. Husnija Kamberović je rođen u Gradačcu. Redovni je profesor na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Autor je mnogih naučnih radova, rasprava, polemika, enciklopedijskih priloga itd.

NA VRH