RASTROŠNOST Revizori ukazali na enormno trošenje novca

Denis Zvizdić na putovanje u SAD potrošio 48.450 KM!

M. AŠČIĆ
10.08.2018 14:55

Foto: Zvizdić: Ignorirao upozorenja

Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, potrošio je prošle godine na službena putovanja, na koja je vodio brojnu svitu, čak 299.857 maraka, od čega samo na putovanja u inozemstvo 294.146 KM! 

Nema plana

Ovo se navodi u novom revizorskom izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH, koji je kontrolirao poslovanje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH za prošlu godinu. Revizori su utvrdili da su putovanja predsjedavajućeg Vijeća ministara i njegove pratnje u SAD koštala 48.450 KM, dok je putovanje u Italiju plaćeno 25.503 marke.

Upozoreno je da, kao i prethodnih godina, ne postoje plan putovanja niti bilo kakvi ulazni podaci kojima bi bilo omogućeno bolje planiranje budžeta za ove namjene.

- Putovanja u inozemstvo, koja čine najveći dio ukupnih troškova službenih putovanja, najvećim se dijelom odnose na putovanja koja je realizirao ured predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH – utvrdili su revizori.

  • Faksimil revizorskog izvještaja za prošlu godinu
    Faksimil revizorskog izvještaja za prošlu godinu

Visoki troškovi

U izvještaju je navedeno da je prošle godine preporučeno da više pažnje bude posvećeno planiranju troškova, kao i donošenju internog pravilnika kojim bi bio definiran sastav delegacije koja Zvizdića prati na službenim putovanjima. Ali, nisu poduzete konkretne aktivnosti u vezi s tim.

- Ponovo su za pojedina putovanja uočene delegacije koje broje do deset osoba (službeni put u Srbiju i Crnu Goru), a testiranjem pojedinačnih faktura uočeno je da se u pojedinim slučajevima agenciji ili izravno hotelu plaćaju izuzetno visoki troškovi smještaja koji prelaze i 500 eura (1.000 KM, op. a.) po noćenju – navodi se u izvještaju.  

Nemoguće kontrolirati  cijene smještaja 

U izvještaju je upozoreno da nije ni definiran mehanizam kojim bi bile kontrolirane cijene hotelskog smještaja koje fakturiraju agencije.

- Avionske karte rezerviraju se jako kasno, što utječe na povećavanje cijene karata koje fakturira dobavljač. Razlog za kasnu rezervaciju je činjenica da se kupuju karte koje nisu refundabilne te da se ne zna sa sigurnošću tačan datum odlaska delegacije na službeni put – navodi se u izvještaju.

Oglasi

NA VRH