Dio globalne kampanje "Jedna milijarda ustaje"

Goražde: Više od 150 mladih u zajedničkom plesu skrenulo pažnju na probleme nasilja u porodici

Vladi BPK predložen program mjera koje je potrebno poduzeti da bi se otklonile prepreke u primjeni zakona, koji žrtvi garantiraju podršku i sigurnost

Al.B
14.02.2019 15:55

Zajedničkim plesom za više od 150 učenika i aktivista i Goražde je sedmi put postalo dio svjetske kampanje "Jedna milijarda ustaje", koja se održava u više od 180 država svijeta. Organiziralo ga je Udruženje žena ''Seka'', u saradnji s volonterima, školama, institucijama i članovima Rok škole Goražde. 

– Cilj je skrenuti pažnju na nasilje nad ženama, ali ne želimo zanemariti činjenicu da i veliki broj djece svakodnevno trpi nasilje i stoga smo željeli da ovaj program bude prilagođen i razumljiv djeci. Želimo da se ujedinimo sa svijetom u jedinstvenom cilju da pokažemo žrtvama da nisu same te da svaka žena, djevojčica, muškarac i dječak žive u svijetu bez nasilja – kazala je Amina Sarajlić, koordinatorica za rad s djecom i mladima u UŽ Seka. 

Istraživanje ovog udruženja otkrilo je 412 slučajeva nasilja u porodici na području BPK te je cilj što prije stvoriti pretpostavke za primjenu Istanbulske konvencije u BPK, koju je naša zemlja potpisala prije više od pet godina.

– U ovom trenutku nasilje u porodici je u nekom stagnirajućem obliku, ali bih istakla da određene institucije još nisu prepoznale oblike psihološkog i seksualnog nasilja – ističe direktorica Kantonalnog centra za socijalni rad Mediha Jašarević-Hodžić.

Koordinacijsko tijelo za borbu protiv nasilja u porodici predložilo je Vladi BPK program mjera koje je potrebno poduzeti u ovoj i narednoj godini kako bi se otklonile prepreke u primjeni zakona, koji žrtvi garantiraju podršku i sigurnost. 

– Istraživanje Udruženja ''Seka'' pokazalo je 412 slučajeva nasilja u ovom kantonu, što je vjerovatno samo vrh ledenog brijega. Prije dva dana Vladi je upućen prijedlog programa mjera, a nastavljamo raditi sa ženama, mladima i stanovništvom na edukaciji. I tradicija utječe, jer žena po 40 godina ne prijavljuje ono što trpi i tako se to prenese na njenog sina koji to radi i u svojoj porodici. Da bismo imali zdravo društvo, moramo krenuti od porodice. Zakon se počinje primjenjivati i prošle godine su izrečene zaštitne mjere, koje podrazumijevaju zaštitu žrtve i njeno zbrinjavanje – kaže predsjednica Udruženja ''Seka'' Esma Drkenda.

Komentari

NA VRH