AKTUELNO Prihvaćena ostavka Šemsa Muslića

Mirsad Agović imenovan za ministra finansija BPK Goražde

Razriješeni predsjednik i članovi UO Agencije za privatizaciju

Fena
09.07.2019 20:07

Skupština BPK

Foto: Fena

Skupština Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na današnjoj redovnoj sjednici prihvatila je ostavku dosadašnjeg ministra finansija BPK Šemsa Muslića. Na ovu funkciju imenovan je Mirsad Agović takođe kadar Nezavisne bosanskohercegovačke liste (NBL).

Tokom sjednice s ukupno 18 tačaka dnevnog reda dominirali su izvještaji o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač BPK Goražde, koji uglavnom nisu dobili podršku parlamentarne većine.

Skupština BPK nije usvojila izvještaje JU Službe za zapošljavanje BPK, JU Doma za stara i iznemogla lica Goražde, JU Centar za socijalni rad BPK kao ni izvještaj JP RTV BPK Goražde.

Podršku poslanika nije dobio ni izvještaj o izvršenju budžeta BPK Goražde za prošlu godinu. Prema izvještaju, od planiranih 40 miliona KM ostvareno je 35 miliona KM,  dok akumulirani deficit BPK Goražde iznosi 7.427.440 KM.

Nije usvojen ni izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 25.000 KM.

S druge strane, usvojen je prijedlog odluke o pokriću gubitka Kantonalne bolnice Goražde u ukupnom iznosu od 110.000 KM.

Prema izvještaju predlagača, akumulirana nelikvidnost Kantonalne bolnice sa 31. decembrom prošle godine iznosila je 1.121.406 KM dok su akumulirane obaveze prema dobavljačima iznosile 581.287 KM.  Izvještaj o radu Kantonalne bolnice Goražde je ipak prihvaćen kao i izvještaj JU Zavod za javno zdravstvo BPK.

Sa sjednice je povučen izvještaj o radu JP Bosanskopodrinjske šume za 2017. Godinu uz obrazloženje da će se o njemu raspravljati kada bude gotov izvještaj za 2018. Godinu. 

Bez značajnije rasprave prihvaćena je Odluka o ustupanju na privremeno korištenje objekta u vlasništvu BPK Goražde za potrebe smještaja  Obavještajno sigurnosne agencije (OSA).

Većinom glasova Skupština BPK Goražde usvojila je odluku o razriješenju predsjednika i članova upravnog odbora Agencije za privatizaciju BPK te  odluko o imenovanju privremenog UO.

Komentari

NA VRH