SARADNJA

Čišćenje priobalja Drine ima za cilj jačanje ekološke svijesti građana

Predstavnica “World Visiona”, Edisa Ahmetspahić - Hendo, kazala je da ova organizacija slične projekte podržava u devet općina u BiH

Al. B.

Na akciju se odazvao veliki broj građana

Foto: Al. Bajramović


Gradska uprava Goražda, uz podršku organizacije “World Vision” organizirala je akciju čišćenja priobalja Drine. Radi se o pripremama za nastavak projekta posvećenog jačanju ekološke svijesti građana.

Prema riječima Adise Borovac, pomoćnice gradonačelnika za prostorno uređenje, planirano je i postavljanje kanti za otpad te sanacija uništenih klupa u gradu i postavljanje novih. Vrijednost ovog projekta je 12.218 KM.

Predstavnica “World Visiona”, Edisa Ahmetspahić - Hendo, kazala je da ova organizacija slične projekte podržava u devet općina u BiH, a kada je o Goraždu riječ planirana je i organizacija eko - turnira za djecu i renoviranje igrališta u sedam mjesnih zajednica.

NA VRH

Podijeli članak na