Predstavljena knjiga "O državama" autora Esada Zgodića

Na Fakultetu političkih nauka

Fena
17.03.2015 12:31


Knjiga "O državama" čiji je autor univerzitetski profesor Esad Zgodić predstavljena je danas na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.  Zgodić je kazao da je knjiga prema formi enciklopedijska i leksikonska te da ju je pisao više od dvije godine. 

- Tema knjige je odbacivanje onoga što se u teoriji naziva "gerila protiv države", odnosno neprekidni rat i averzija prema državi kao zlotvoru - istakao je. 

Također je dodao da je takvo razmišljanje aktuelno u postsocijalističkim i tranzicijskim zemljama koje se nastoji osloboditi odnosa prema državi. 

Istakao je da je u knjizi odbacio postmoderne naracije da se trenutno živi u "postdržavnom i postteritorijalnom periodu" te da je pokušao da na racionalan, kritičan i alternativan način pokaže smisao, vrijednost i funkcije države u savremenom svijetu koji se globalizira. 

Dodao je da je knjiga  iscrpna,s obzirom na široku lepezu teorijskih i historijskih stvarnosti države, kao i savremenih oblika države koji su aktuelni danas, misleći pri tome na mitove o neoliberalnoj državi i deplasiranosti socijalne države blagostanja.
 
Knjigu je opisao kao nekonvencionalnu i atipičnu te da u evropskom kontekstu unutar savremene politologije ne postoji knjiga koja se na sičan i konvergentan način bavi problemom savremene države. 

Istakao je da je knjiga na izvjestan način protest i odgovor na pravnički redukcionizam u poimanju države koji državu svodi na metafizički entitet. 

Objasnio je da knjiga promatra historijske savremene države kao korelacijski fenomen koji je dovodi u vezu s drugim društvenim fenomenima kao što su religija, ekonomija, kultura, političke stranke, ideologije, teritorije i još mnogo toga. 

NA VRH