ZDRAVSTVO Broj zaposlenih se smanjio za 240 u nešto manje od tri godine

Spisak ljekara koji su napustili Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Među 88 ljekara koji su napustili KCUS 40 je doktora nauka

NAP
22.09.2018 15:45

Foto: NAP

Prema zvaničnom Izvještaju o radu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, broj uposlenih u najvećoj zdravstvenoj ustanovi smanjio se za 240 u nešto manje od tri godine. 

Među njima je i 69 ljekara koji su napustili tu zdravstvenu ustanovu, dok ih je 19 otišlo u penziju. Među tih 88 ljekara bez kojih je KCUS ostao u dvije godine i osam mjeseci 40 je doktora medicinskih nauka!  

Ukupan broj zaposlenih na KCUS-u na dan 31. 12. 2015. godine iznosio je 3.637, dok, prema Izvještaju o radu KCUS-a za 2016. godinu, ukupan broj uposlenih smanjio se na 3.453 uposlenika, a 2017. broj je smanjen na 3.397 uposlenih.

U periodu od 32 mjeseca KCUS je prosječno napuštao jedan ljekar svako devet dan!

Najveći broj ljekara koji su napustili Klinički centar u Sarajevu i prešli da rade u druge bolnice u zemlji ili u inozemstvu kao razlog svog odlaska s KCUS-a naveo je mobing generalne direktorice dr. Sebije Izetbegović i njenog tima. O tome su govorili u brojnim medijskim izvještajima. 

Dr. Izetbegović, specijalista ginekologije i akušerstva, na čelo KCUS-a imenovana je početkom 2016. godine. Domaće i strane nevladine organizacije to imenovanje nazvale su političkim pritiskom na zdravstvo u Sarajevu. Dr. Izetbegović je supruga člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića.  

Ljekari upozoravaju na skoro potpunu devastaciju kadrovskog kapaciteta na KCUS-u. Imajući u vidu da je KCUS nastavna baza Medicinskog i drugih fakulteta Univerziteta u Sarajevu, iz nevladinog sektora, kao i sami ljekari ističu da je odlaskom ljekara s KCUS-a dovedena u pitanje i edukacija budućih generacija ljekara. Sve skupa može imati nesagledive posljedice po zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini.

Spisak ljekara koji su napustili Klinički centar Univerziteta u Sarajevu u vrijeme mandata dr. Sebije Izetbegović.

Dio ljekara se izjasnio da su KCUS napustili samovoljno, dok je najveći broj ljekara kao razlog napuštanja KCUS-a naveo mobing.

Prof. dr. Senka Dinarević, pedijatrija

Prof. dr. Nenad Vanis, gastroenterohepatologija

Prof. dr. Rusmir Mesihović, gastroenterohepatologija  

Prof. dr. Goran Akšamija, abdominalna hirurgija

Prof. dr. Reuf Karabeg, plastična hirurgija

Prof. dr. Nedžad Šehović, abdominalna hirurgija

Prof. dr. Velija Zelija Ašimi, endokrinologija

Doc. dr. Ismar Raščić, abdominalna hirurgija

Prof. dr. Mirsad Kacila, kardiohirurgija

Prof. dr. Ajša Meholjić, dječija fizijatrija

Doc. dr. Adnan Hadžimuratović, dječija hirurgija

Doc. dr. Alden Prcić, urologija  

Doc. dr. Mehmed Kulić, invazivna kardiologija

Dr. sc. dr. Selma Vanis, dječija anestezija

Prim. dr. Alemko Čvorak, plastična hirurgija

Prim. dr. Alija Aginčić, plastična hirurgija

Prim. dr. Suvad Karčić, oftalmologija

Mr. sc. dr. Huda Hajjir-Karčić, oftalmologija

Dr. Sabina Kurtagić, subspecijalista dječije gastroenterologije

Mr. sc. dr. Ivanka Hizar, psihijatrija

Dr. Samra Soškić, dermatologija

Dr. sc. Rijad Konjhodžić, molekularna biologija

Dr. Anes Mašović, radiolog

Dr. Nina Solaković, kožne bolesti

Dr. Samra Šoškić, kožne bolesti

Dr. Majda Jukić, kožne bolesti

Dr. Nusreta Hadžimuratović, kardiohirurški anesteziolog

Prof. dr. Jasenko Karamehić, klinička imunologija

Prof. dr. Aida Pilav, gastroenterologija 

Dr. Haris Vukas, vaskularni hirurg

Prof. dr. Emir Solaković, vaskularni hirurg (penzija)

Dr. Benjamin Bejtović, maksilofacijalna hirurgija

Dr. Amir Hadžić, infektivne bolesti

Mr. sc. dr. Adnan Delić, kardiologija

Dr. Suad Rožajac, anestezija

Dr. Mubera Hasanović, pedijatrija

Prim. dr. Alma Mujanović-Narančić, endokrinologija

Dr. Dragan Đokanović, neonatalna pedijatrija

Dr. Nermin Muminbašić, ginekologija

Dr. Amina Rovčanin, ginekologija

Mr. sc. dr. Edin Avdagić, neuroradiologija

Mr. sc. dr. Edin Omerbašić, kardiologija novorođenčadi

Mr. sc. dr. Mirza Kozarić, ginekologija

Mr. sc. dr. Anela Sofić-Kasumović, ginekologija

Prof. dr. Đemo Subašić, dipl. biolog, klinička imunologija

Dr. Harun Lepara, oftalmologija

Dr. Esad Brigić, subspecijalista dječije gastroenterologije

Dr. Aladin Čarovac, dječija radiologija

Dr. Emir Alispahić, anestezija

Dr. sc. Sanko Pandur, dječija kardiohirurgija

Dr. Hasan Tanović, ortopedija

Dr. Senad Maksić, ortopedija

Dr. Semin Bećirbegović, ortopedija

Dr. sc. Semir Vranić, patologija

Dr. Srebrenko Vuković, anestezija

Prim. dr. Rusmir Ajanović, interventna kardiologija

Dr. Faris Hasečić, ortopedija

Doc. dr. Harun Avdagić, kardiologija

Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, ortopedija

Dr. Kenan Nahodović, gastroenterologija

Dr. Lana Mulabegović-Hadžić, kardiologija

Dr. Esada Kominlija, anestezija

Dr. Marina Delić, klinička imunologija 

Doc. dr. Jasmina Alajbegović-Halimić, očne bolesti

Dr. Aida Bjelopoljak, ginekologija

Dr. Jasna Dervoz, anestezija

Doc. dr. sc. Muhamed Đedović, vaskularna hirurgija

Prof. dr. Mirza Biščević, ortopedija

Mr. sc. Avdulah Hasanagić, neurohirurgija

Dr. Mirza Halimić, dječija kardiologija

Dr. Almira Kadić, dječija kardiologija

Spisak ljekara KCUS-a koji su od početka 2016. do danas otišli u penziju:

Prof. dr. Zora Vukobrat-Bijedić, gastroenterohepatologija (penzija)

Prof. dr. Elma Kučukalić-Selimović, nuklearna medicina (penzija)

Dr. Azra Haračić, kardiologija (penzija)

Dr. Sida Kasumagić, reumatologija (penzija)

Dr. sc. Ljubica Buba Todorović, neurologija (penzija)

Prof. dr. Azra Alajbegović, neuropsihijatrija (penzija)

Prof.dr. Saida Fiseković, psihijatrija (penzija)

Prof. dr. Zulfo Godinjak, ginekologija (penzija)

Prof. dr. Abdulah Kučukalić, psihijatrija (penzija)

Prof. dr. Alma Bravo-Mehmedagić, psihijatrija (penzija)

Prim. dr. Šefik Bešlić, glandurana hirurgija (penzija)

Prof. dr. Haris Tanović, abdominalna hirugija (penzija)

Prof. dr. Nada Koluder, infektivne bolesti (penzija)

Prof. dr. Mustafa Hiroš, urologija (penzija)

Prof. dr. Mirza Dilić, kardiologija i bolesti krvnih žila (penzija)

Prof. dr. Safet Guska, torakalna hirurgija (penzija)

Prof. dr. Zoran Hadžiahmetović, Klinika urgentne medicine (penzija)

Troje ljekara je u međuvremenu preminulo, čime je dodatno smanjen kapacitet KCUS-a. Preminuli su: dr. Jasmina Muhović, Klinika za kožne bolesti, prim. dr. Alija Čeljo, neurohirurgija, i mr. sc. Nedžad Nakaš, ginekologija.

Klinički centar ima svoje početke u prvoj hospitalnoj zdravstvenoj ustanovi koju je 1866. u Sarajevu osnovao Topal Osman-paša sredstvima Gazi Husrev-begovog vakufa. Sadašnje mjesto većine objekata Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo utemeljeno je 1894. godine. Ova godina, kada je osnovana tadašnja Zemaljska bolnica, uzima se kao datum osnivanja Kliničkog centra. Klinički centar ujedno je i najveća zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini.

NA VRH