SARAJEVO Zasjedanje Skupštine KS

Oboreni izvještaji preduzeća "Sarajevo šume", "Poljoprivredno dobro Butmir", ZOI 84 i "Veterinarska stanica"

Sjednica prekinuta nakon 12 sati zasjedanja i bit će nastavljena ujutro u 10 sati

A. T.

22:30

Nakon cjelodnevne rasprave o izvještajima komunalnih preduzeća na sjednici skupštine KS, večeras iza 22 sata oboreni su i izvještaji o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” , preduzeća ZOI '84, “Veterinarske stanice” i "Poljoprivrednog dobra Butmir".

Sjednica je prekinuta nakon 12 sati zasjedanja i bit će nastavljena ujutro u 10 sati. Prvi na dnevnom redu bit će izvještaj Kliničkog centra Univerziteta uSarajevu. 

18:56

Na sjednici Skupštine KS upravo su oboreni izvještaji o poslovanju za 2017. godinu šest komunalnih preduzeća. 

Dakle, nisu usvojeni izvještaji preduzeća "Vodovod i kanalizacija", "Sarajevogas", "Tržnice-pijace", "Park", "Rad" i "Toplane". 

Samo je prošao jedan izvještaj preduzeća "Pokop". Nakon što je završeno glasanje, zastupnici SDA tražili su polusatnu pauzu. 

17:11

I dalje traje rasprava na sjednici Skupštine KS. Zastupnici analiziraju izvještaje poslovanja javnih komunalnih preduzeća za 2017. godinu.  

Aljoša Čampara, zastupnik SDA, kazao je da nema potrebe da na sjednice Skupštine dolaze direktori i uprave preduzeća te da im podnose izvještaje, istaknuvši da će on podržati sva preduzeća koja imaju pozitivan bilans.

Damir Nikšić, zastupnik SDP-a, rekao je da su mu građani pisali u velikom broju da se obrati pažnja na epidemiju stranačkog zapošljavanja i mobinga u preduzećima.

- Bojim se da se ovdje ne radi o iživljavanju na vjerskoj i nacionalnoj osnovi. Najviše se radi na iživljavanju po osnovi političke pripadnosti. To se mora zaustaviti – rekao je Nikšić, istaknuvši da je proces rada potpun politiziran.

Istakao je da bi oni koji su protjerani sa svojih radnih mjesta trebali biti vraćeni prilikom novog upošljavanja.

Mahir Dević, zastupnik SDA, upozorio je na moguće i tužbe ukoliko neki od direktora bude smijenjen, a iza sebe ima uspješne rezultate.

- Moguće je da takav direktor tuži Kanton. Ne kažem da će se to desiti. Mi ćemo podržati izvještaje bez obzira iz koje političke partije njihovi direktori dolazili - kazao je Dević.

16:32

U toku je rasprava o izvještajima komunalnih preduzeća na sjednici Skupštine KS.  

Zastupnik SBB-a Zvonko Marić ukazao je na manjkavosti u izvještaju ViK-a te se osvrnuo, kako je istakao, na "epski" nastup direktora "Tržnica-pijaca" Jasmina Terovića. 

- Što se tiče "Tržnica-pijaca" te arogantnog i samouvjerenog nastupa direktora, rafting je svojevrsna potrošnja. Građani prate šta kupuju direktori kroz javne nabavke. Taj rafting i tombola je među tim stvarima. Plaće su najveće u ovom preduzeću – rekao je Marić, istaknuvši da se Terović čak obratio i inspekciji kako bi se uklonili prodavači koji prodaju par čarapa.

Kada je u pitanju "Sarajevogas", Marić je kazao da ga nije impresionirao marketinški nastup direktorice Nihade Glamoč.

- Nisam uvjeren da je za građane bilo od koristi to putovanje u Japan. Nejasno mi je odakle i u marketinškom odjelu vjerske zajednice – rekao je Marić.

Kada su u pitanju izvještaji, Segmedina Srna-Bajramović, zastupnica SDP-a, kazala je da su irelevantni s obzirom na to da su iz 2017. godine.

- S obzirom na izuzetnu važnost komunalne privrede, jasno je da moramo pokrenuti reforme u ovoj oblasti. Ovo što smo do sada imali je gašenje požara. Nadam se da će politika u narednom periodu prestati smetati struci, a da će bahaćenje državnim novcem biti eliminirano – rekla je Srna-Bajramović, istaknuvši da su građani s razlogom nezadovoljni lošim upravljanjem.

15:16

U toku je pauza na sjednici Skupštine KS, na kojoj se razmatraju izvještaji o poslovanju javnih komunalnih preduzeća za 2017. godinu. 

Nakon što je direktorica "Sarajevogasa" Nihada Glamoč (SDA) iznijela dobre rezultate iz 2017. godine, tokom pauze kazala je kako na izvještaj sjenu baca način na koji će zastupnici KS vrednovati sve dobre i uspješne rezultate skoro svih preduzeća u komunalnoj privredi.

- Iskreno rečeno danas je prvi ispit za našeg premijera i našeg resornog ministra jer su u prethodnim svojim izlaganjima govorili da sva preduzeća koja posluju dobro neće imati apsolutno nikakvog straha i zabrinutosti. Iskreno, očekujem nastavak ove današnje sjednice da vidim na koji će način izvršiti to obećanje ili će to biti jedno neispunjenje svojih obećanja u ekspozeu – istakla Glamoč. 

11:21

Direktor "Parka" Alen Ramić kazao je da je zatekao dug od 7 miliona KM dolaskom na funkciju krajem 2016. godine.

- Plaće su kasnile, sada su redovne. U 2017. godini budžet firme bio je najmanji kako firma postoji. Uspjeli smo imovinu u Dubrovniku prevesti na sebe i ući u posjed te je sada sve spremno za proces privatizacije. U 2017. godini 35 uposlenika je manje. Nijednog novog radnika od kako sam direktor nisam zasposlio, a moj auto je Golf 5 star 15 godina – rekao je Ramić.

11:13

Predsjednik Skupštine "Pokopa" Sanjin Manjo predstavio je aktivnosti ovog preduzeća u 2017. godini. Istakao je da "Pokop" poslovao pozitivno i ostvario dobit od 257.047 KM.

Direktor "Tržnica-pijaca" Jasmin Terović kazao je da njihovo preduzeće nema neizmirenih obaveza prema dobavljačima, državi i uposlenicima te da je njihova ostvarena dobit 844.049 KM.

- To je najveća poslijeratna dobit ovog preduzeća. Procenat naplate naše usluge je 100 posto. Obaveze prema dobavljačima, državi i uposlenicima se ispunjavaju na vrijeme i poštuje se kolektivni ugovor. Broj uposlenih je u toj godini smanjen za četiri do pet uposlenika – rekao je Terović.

Istakao je da su uspjeli opravdati svrhu svog osnivanja te da su počeli donositi sredstva u budžet KS.

Direktor "Toplana" Admir Džubur također je predstavio uspješne rezultate poslovanja u 2017.

- "Toplane" su najveći i najsloženiji privredni subjekt u KS. "Toplane" upravljaju sa 140 kotlovnica i 85 kilometra mreža, zbog čega smo jedno od najsloženijih postrojenja. Sa svime ovim radi 350 uposlenika i nije bilo povećanja. Svoju funkciju zagrijavanja građana KS izvršili smo uredno i nije bilo prekida. Poslovali smo pozitivno i dobit je bila oko 2 miliona KM. Također, nastavili smo sa svojim projektima održavanja postrojenja i proširenja mreže broja korisnika. Naš izvještaj je predat u roku bez ijedne primjedbe revizije – rekao je Džubur.

Nihada Glamoč, direktorica "Sarajevogasa" kazala je da je njihovo preduzeće ostavrilo dobit od milion i po maraka te da su na kraju 2017. godine imali 298 uposlenih.

10:45

Intoniranjem himne nastavljena je treća radna sjednica Skupštine KS na kojoj se trenutno razmatraju izvještaji o poslovanju javnih kantonalnih preduzeća za 2017. godinu.

Direktorica preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Azra Muzur kazala je da su uradili detaljan izvještaj o poslovanju za 2017. godinu.

- Ova uprava je došla krajem oktobra 2017. U odnosu na poslovanje u 2016. godini, ova firma je poslovala s povećanjem gubitka. Razlog za to je povećanje rashoda u 2017. Povećanje troškova plaća za 1 miliona. Mi smo morali, prema zakonu, troškove toplog obroka svesti na 1 posto. Potom smo imali povećanje na prijemu radnika, ukupno 42 poslanika – rekla je Muzur.

Kako je istaknuto na sjednici, preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ u 2017. godini ostvarilo je gubitak od 16,9 miliona maraka, koji je veći za 1,0 miliona KM u odnosu na gubitak od prethodnih godina.

Direktor „Rada“ Selim Babić također je zastupnicima predstavio svoj izvještaj poslovanja.

- Povećan je obim radova odvoza otpada te usluga uklanjanja pasa lutalica te sakupljanja selektivnog otpada. „Rad“ je ostvario prihode od 38.352.141 KM. Imamo određeni stepen povećanja naplate, koje su rezultat poduzetih aktivnosti. Značajno je smanjenje na troškovima plaća, sirovina, goriva, telefona. Povećani su svi parametri poslovanja tako da je „Rad“ uspješno izvršio sve svoje obaveze u 2017. godini prema državi i radnicima. Ono što je veliki problem jeste upošljavanje uposlenika sa umanjenom radnom snagom i vrlo ih je teško rasporediti na neka druga radna mjesta – rekao je Babić.

10:35

Očekuje se nastavak treće radne sjednice Skupštine KS, koja je prekinuta sinoć iza 21 sat.

Na dnevnom redu sjednice ostalo je još da se razmotre izvještaji o poslovanju za 2017. godinu 14 kantonalnih preduzeća, a to su Televizija Kantona Sarajevo, GRAS, „Vodovod i kanalizacija“, „Rad“, „Pokop“, „Tržnice-pijace“, „Toplane“, „Sarajevogas“, „Park“, „Sarajevo-šume“, „Skenderija“, ZOI 84, „Veterinarska stanica“, „Poljoprivredno dobro Butmir“, te izvještaji o radu i finansijskom poslovanju 14 zdravstvenih ustanova u KS, a to su Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Psihijatrijska bolnica, Apoteke Sarajevo, Dom zdravlja KS, Zavod za bolesti ovisnosti, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Zavod za javno zdravstvo, Zavod za medicinu rada, Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, Zavod za sportsku medicinu, Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova, Zavod zdravstvenog osiguranja.

Zastupnici će također razmatrati i izvještaje o radu i finansijskom poslovanju za 2017. godinu šest ustanova iz oblasti kulture, a to su Javna ustanova MES, Kamerni teatar 55, Historijski arhiv, Muzej "Alija Izetbegović", Centar za kulturu i Muzej Sarajeva.

Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu te izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći također će biti razmatrani danas.

NA VRH

Podijeli članak na