SARAJEVO Na snazi epizoda "upozorenje"

Variranje koncentracija PM10 u zraku u svim zonama KS

Iz Zavoda za javno zdravstvo preporučuju stanovništvu, kako rizičnim grupama tako i zdravoj populaciji, da kretanje i boravak na otvorenom svedu na minimum

Fena
19.01.2020 16:44

Smog u Sarajevu

Foto: Fena

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku tokom dana su zabilježili variranja koncentracija PM10 čestica u svim zonama Kantona Sarajevo, u kojima se primjenjuje Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u KS.

- Ostali praćeni polutanti u zraku su u granicama dozvoljenih vrijednosti, a evidentirano je variranje i koncentracija sumpordioksida na Ilidži i u Ilijašu - navodi se.

S obzirom na to da je na snazi epizoda "upozorenje", iz Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo posebno naglašavaju mjeru zabrane održavanja organiziranih sportskih i kulturnih aktivnosti na otvorenom prostoru, a u cilju smanjenja kretanja i izlaganja stanovništva štetnim materijama.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo preporučuju stanovništvu, kako rizičnim grupama tako i zdravoj populaciji, da kretanje i boravak na otvorenom svedu na minimum te da (koliko im to mogućnosti dozvoljavaju) borave na čistom zraku na obližnjim planinama.

- Naglašavaju i da pri svakom, eventualno neizbježnom boravku na otvorenom koriste zaštitu (u vidu respiratornih zaštitnih maski) da bi barem djelimično ublažili štetni utjecaj lebdećih čestica i čađi na zdravlje. Sugerirano je i smanjenje provjetravanja prostorija do promjene vremenskih prilika. Potcrtano je i da se ne preporučuje vježbanje i trčanje na otvorenom. Na taj se način, usljed dubokog disanja, veće količine zračnih polutanata unose u pluća. Naglašavaju i da je potrebno ograničiti kretanje na otvorenom (parkovi, igrališta...), pri čemu se posebno ta preporuka odnosi na visokorizične grupe stanovništva (trudnice, djeca, starije osobe i hronični bolesnici) - ističe se u saopćenju Pres-službe KS.

Preporučeno je i da upravo ta grupa stanovništva ne boravi u zadimljenim i neventiliranim prostorijama te da je u slučaju pogoršanja osnovne bolesti kod hroničnih bolesnika s kardiovaskularnim i plućnim oboljenjima (otežano disanje, izraženi kašalj, stezanje u grudima...) neophodno pravovremeno javljanje ordinirajućem ljekaru.

Komentari

NA VRH