NA DANAŠNJOJ SJEDNICI

Vlada KS dala saglasnost za još jedan izolatorij

Vlada KS je na današnjoj sjednici zadužila Zavod za izgradnju KS da odmah pristupi realizaciji ovog projekta u najkraćim mogućim rokovima

Avaz.ba
29.07.2020 19:36

Data saglasnost i za radove na adaptaciji objekta

Foto: Arhiv

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj redovnoj sjednici dala saglasnost na Odluku i usvojila Projekt “Adaptacije i rekonstrukcije bivšeg Armijskog medicinskog centra”. 

Podsjećamo da je Vlada Federacije BiH svojom ranijom odlukom dala na korištenje Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo objekt bivšeg Armijskog medicinskog centra, u krugu Opće bolnice "Prim. Dr Abdulah Nakaš". 

Tom Odlukom precizirano je da pomenuti kantonalni Zavod ovaj objekt privremeno koristiti za potrebe izolatorija Kantona Sarajevo u kojem će biti smješteni pacijenti zaraženi koronavirusom iz KS. 

Istom Odlukom je data i saglasnost za izvođenje radova na adaptaciji navedenog objekta u svrhu prilagođavanja za potrebe izolatorija.

Ranijim zaključkom Vlada KS je 14. jula prihvatila inicijativa Zavod za javno zdravstvo KS za izdvajanje sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo za prvu fazu rekonstrukcije i adaptacije prostorija ovog objekta u iznosu od 159.202 KM.

Navedena sredstva preraspodjelom su dodijeljena Ministarstvu zdravstva KS iz donacija fizičkih i pravnih lica uplaćenih na budžetsku liniju budžeta Kantona Sarajevo za 2020. za posebne namjene u svrhu borbe protiv COVID-19.

Vlada KS je na današnjoj sjednici zadužila Zavod za izgradnju KS da odmah pristupi realizaciji ovog projekta u najkraćim mogućim rokovima, te da zajedno sa Ministarstvo zdravstva KS i Zavodom u najkraćem roku pripreme realizaciju druge faze ovog projekta koja podrazumijeva unutrašnje radove i opremanje, kako bi ovi procesi tekli paralelno, s ciljem što bržeg privođenja planiranoj namjeni ovog objekta.

Također je Vlada zadužila Ministarstvo zdravstva KS i Kantonalnu upravu civilne zaštite da pripreme i prijedlog alternativnog rješenja tj. objekta u kojem bi po potrebi bili uspostavljeni privremeni izolatorijski kapaciteti.

NA VRH