OV NOVI GRAD

Zbog svađe oko preduzeća "Lokom" prekinuta sjednica

Sjednica je prekinuta nakon višesatne rasprave i iznošenja iscrpnih prijedloga i pitanja vijećnika

A. Na.

OV Novi Grad: Sjednicu obilježila žustra rasparava vijećnika

Foto: Općina Novi Grad


Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo održalo je tematsku sjednicu o poslovanju i djelovanju JP „Lokom“, jedinog preduzeća u vlasništvu Općine, koje je osnovano radi upravljanja i održavanja objekata sportskog karaktera u općini Novi Grad, a kasnije su mu dodate i određene komunalne djelatnosti koje, nažalost, nije imao ko drugi da radi.

Niz primjedbi

Tokom sjednice vijećnici su iznijeli primjedbe u vezi sa dijelom tačke dnevnog reda, koji se odnosio na usklađivanje Statuta preduzeća i drugih akata sa važećim zakonima. 

To je izazvalo dužu raspravu i oduzelo dosta vremena, iako su članovi Skupštine preduzeća dali obrazloženje da su akti i rad preduzeća usklađeni sa zakonskim propisima. Dio koji se odnosio na prijedloge za poboljšanje rada bio je dosta obiman, sa dosta prijedloga i rješenja za poboljšanje rada preduzeća.

Otvorene teme

Sjednica je prekinuta nakon višesatne rasprave i iznošenja iscrpnih prijedloga i pitanja vijećnika, te je donesen zaključak da se nastavak tematske sjednice održi u narednom periodu, ne dužem od 60 dana, a da do tada Kolegij Općinskog vijeća u saradnji sa općinskim načelnikom i Skupštinom JP "Lokom", a na temelju današnje sjednice, pripremi set mjera za dalje funkcionisanje i djelovanje JP "Lokom", kao i eventualne izmjene akata preduzeća.

 - Vijećnici su iznjeli svoje prijedloge, zapažanja i kritike, mnogo je tema otvoreno, tako da danas nismo mogli završiti sve što bi trebalo, jer ovo je ozbiljna tema i ozbiljnije joj se treba pristupiti, tako da je Kolegij vijeća donio zaključak da se ova sjednica nastavi u narednom periodu, a da do tada Kolegij vijeća, zajedno sa upravom i jedinstvenim organom javne uprave i načelnikom pripremi konkretnije prijedloge daljeg djelovanja preduzeća i da oni budu sveobuhvatniji za naredni period -  rekao je predsjedavajući OV Mirza Selimbegović.

NA VRH

Podijeli članak na