Bolnica u Bihaću novim kreditom vraća stare dugove

Avaz.ba
01.12.2017 08:58

Skupština Unsko-sanskog kantona većinom glasova poslanika na vanrednoj sjednici donijela je odluku o kreditnom zaduženju Kantonalne bolnice u Bihaću u visini od 13 miliona maraka.

Namjena ovog kredita je da se vraćanjem ranijih zaduženja i dugovanja obezbijedi nesmetan rad i finansijska likvidnost ove zdravstvene ustanove.

Prema riječima Smaila Derviševića, direktora Kantonalne bolnice, u ovom trenutku to je jedino moguće rješenje koje garantuje opstanak i dalji rad. “Ukupna dugovanja dostigla su cifru od 14 miliona maraka, od čega su dugovi prema dobavljačima oko osam miliona, dok ostatak otpada na ranije pozajmice, zaduženja, sudske takse i slične troškove. Njihovo višegodišnje akumuliranje često je dovodilo do blokada računa i prinudnih naplata i s tim se skoro svakodnevno susrećemo”, istakao je Dervišević.

On je dodao kako su takve situacije u proteklom periodu rješavane pozajmicama ili kreditima, pa se godinama stvarao začarani krug zaduženosti.

- Bolnica bi se trebala zadužiti, a garant kredita će biti Zavod zdravstvenog osiguranja USK kroz svoje redovne mjesečne tranše koje bi bile uvećane za 123.000 maraka, koliko će iznositi jedna mjesečna rata na ovaj iznos kredita - rekao je premijer USK Husein Rošić.

Prema njegovim riječima, rok otplate kredita iznosit će 12 godina, a procijenjena kamatna stopa je 6,5 posto. Inače, tokom rasprave o ovom pitanju mogla su se čuti različita mišljenja poslanika, a predstavnici opozicije oštro su bili protiv kreditnog zaduženja. Oni su predlagali da se kroz budžetsko poslovanje obezbijede sredstva za bolnicu kako bi se izbjeglo plaćanje kamate u ukupnom iznosu od oko pet miliona maraka.

Kantonalna bolnica u Bihaću se godinama susreće s velikim poteškoćama u svome radu, a dodatni problem predstavlja to što i dalje radi sa smanjenim kapacitetima, s obzirom na to da još nisu obnovljeni svi odjeli ove zdravstvene ustanove stradali u velikom požaru prije nešto više od dvije godine.

NA VRH