POVOLJNO KREDITIRANJE Krajem maja bit će raspisan javni poziv u ZDK

Mladima za kupovinu stanova osigurana četiri miliona KM

E. D.
27.04.2018 07:06

Foto: Ranije dodijeljeno 160 kredita za stambeno zbrinjavanje mladih

Javni poziv za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih u ZDK trebao bi biti raspisan krajem maja, a za ovu namjenu planirana su četiri miliona KM.

 Posljednje pripreme

Ovo nam je rekao Miralem Galijašević, premijer ZDK, kazavši da su u toku posljednje pripreme za raspisivanje poziva.

- Ranije smo dodijelili 160 takvih kredita. Iz povrata tog novca i u saradnji s bankama osigurat ćemo nove kredite. Očekujemo da podijelimo 80 kredita po 50.000 KM, a kamatnu stopu još nismo utvrdili – rekao je Galijašević.

Uvjeti za dobivanje povoljnijih kredita bit će slični kao u dosadašnja dva poziva iz 2008. i 2016. godine.

Na te pozive mogle su aplicirati osobe do 35 godina života uz uvjet da imaju prebivalište na području ZDK najmanje dvije godine neprekidno prije podnošenja zahtjeva te da su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.

Kriteriji za dodjelu

Uvjet je bio da nemaju riješeno stambeno pitanje, a kriteriji za dodjelu kredita, između ostalog, bili su stepen stručne spreme, uspjesi u naučnom radu i druga javna priznanja te stepen invalidnosti.

 

Oglasi

NA VRH