Ozvaničena saradnja Tužiteljstva i MUP-a KS

Omogućiti bolju zaštitu građana

Fena

Protokol o saradnji Kantonalnog tužiteljstva Sarajevo i Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo (MUPKS), kojim su definirane odrednice za unapređenje međusobne saradnje, potpisan je danas u Sarajevu.

Dokument, kojim se omogućava efikasnija krivičnopravna zaštita građana, potpisali su glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić, ministar unutarnjih poslova KS-a Predrag Kurteš i Vahid Ćosić, kantonalni policijski komesar.

Kako je nakon čina potpisivanja istaknuo ministar Kurteš, radi se o nastavku uspješne saradnje MUPKS-a i Tužiteljstva KS-a, orijentirane ka efikasnijoj borbi protiv organiziranog kriminala i dokumentiranju svih oblika krivičnih djela, a posebno koruptivnih krivičnih djela i terorizma.

Potcrtao je obavezu koja podrazumijeva pronalazak počinitelja i razrješenje krivičnih djela kojima su na bilo koji način oštećeni imovina i budžeti KS-a i FBiH, "a sve radi jačanja osobne i imovinske sigurnosti svakog građanina KS-a".

Potpisivanje Protokola pozdravila je i glavna tužiteljica KS Dalida Burzić, naglašavajući da je njegova temeljna zadaća da se građanima KS-a osigura što efikasnija krivičnopravna zaštita, odnosno procesuiranje počinitelja, pogotovo kada se radi o krivičnim djelima kojima je zaprijećena kazna zatvora u trajanju do pet godina.

Pojasnila je da je Zakonom o krivičnom postupku FBiH predviđeno da za krivična djela, za koja je propisana zatvorska kazna do pet godina, službenici policije imaju veća ovlaštenja, nego u slučajevima u kojima je zaprijećena kazna viša od pet godina.

Burzić precizira da kada postoji sumnja da je na području KS-a počinjeno krivično djelo za koje je zaprijećena kazna viša od pet godina, nijednu radnju ovlaštena službena osoba ne može poduzeti bez znanja i naloga kantonalnog tužitelja.

- Međutim, kada se radi o krivičnim djelima za koja je propisana kazna zatvora do pet godina, može, uz dužnost blagovremenog obavještavanja kantonalnog tužioca - kazala je.

To praktično znači da se Protokolom omogućava da policija, u skladu sa zakonom, brže i efikasnije radi na slučajevima u kojima je zaprijećena kazna do pet godina, kako bi ti predmeti, kada "dođu" na Tužiteljstvo bili potpuniji, a da bi postupajući tužitelj mogao promptno reagirati te donijeti tužiteljsku odluku.

Kako je rečeno, radi se o predmetima koji su "zatrpavali" i policiju i tužiteljstva, te u kojima nije postignut neophodni stepen efikasnosti u njihovom procesuiranju.

NA VRH

Podijeli članak na