Centar civilnih inicijativa

Zapošljavanje u javnom sektoru i dalje bez poštenog konkursa

Avaz.ba

Centar civilnih inicijativa (CCI) danas u Sarajevu predstavio je „Izvještaj o monitoringu imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH“, koji daje pregled regulative i prakse imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru tokom 2016. i 2017. godine.

- Pravedno istraživanje pokazuje da je u protekle dvije godine bilo intenzivnog zapošljavanja u javnom sektoru, kroz nastavak gomilanja zaposlenih u javnim institucijama, upravama, fondovima i javnim preduzećima, i to najčešće bez konkursa. Sublimirani podaci za period 2016.-2017. godine pokazuju kako je u 68 posto anketiranih institucija na državnom nivou bilo novog zapošljavanja, u 72 posto institucija, ustanova i preduzeća na nivou FBiH, dok se u RS zapošljavanje potvrdilo kod čak 82 psoto anketiranih. Pri tome, dvije trećine upitnika potvrdili su angažiranje dodatnog osoblja po osnovu „ugovora o djelu“ u 2016., dok je ovaj preocenat nešto manji u 2017. – navodi se u Izvještaju o monitoringu imenovanja i zapošljavanju u javnom sektoru u BiH, koji je danas predstavljen.

Nalazi monitoringa CCI-a, pokazuju da je proces zapošljavanja vrlo netransparentan.

- Preciznije, indeks transparentnosti procesa zapošljavanja iznosi 39 (na skali od 0 do 100). On je skoro 2,5 manji u odnosu na stanje kojem težimo – da se svi konkursi objavljuju na web stranicama organa koji zapošljava, da se objavljuje u dnevnim novinama, da su svi kriterijumi za ocjenjivanje na konkursu dostupni kandidatima, da se sastavi komisija objave tokom faze raspisivanja konkursa, te da se vrši imenovanje i zapošljavanje najbolje rangiranih kandidata – rečeno je iz CCI.

- U proteklom periodu preko 20.000 građana je svojim potpisom na peticiju dalo podršku zahtjevu za izmjenu zakona koji uređuju oblast zapošljavanja u javnom sektoru, kako bi svi imali jednake šanse za zapošljavanje.

NA VRH

Podijeli članak na