PROBLEMI Jedna od najvećih manjina u EU

Romska zajednica ne može ostvariti osnovna prava

Fena
06.04.2018 13:44

Foto: Ilustracija

Romske zajednice suočavaju se s predrasudama, diskriminacijom i marginalizacijom, a često nemaju ni pristup osnovnim uslugama, kao što su pitka voda i odvodnja te opskrba hranom. Čak 80 posto Roma izloženo je riziku od siromaštva. Takva situacija najizravnije pogađa Rome, no ona je i mrlja na našim demokratskim društvima.

To su u zajedničkoj izjavi, uoči Međunarodnog dana Roma koji se obilježava 8. aprila, istakli prvi potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans i komesari Marianne Thyssen, Vĕra Jourova, Corina Creţu i Johannes Hahn, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.

Ukazali su na to da je poštivanje osnovnih prava, uključujući jednako postupanje, jedan od temelja Evropske unije (EU).

- Međutim, romska zajednica, koja je jedna od najvećih manjina u EU i njenom susjedstvu, još ne može potpuno ostvariti ta prava - naglašavaju evropski zvaničnici.

Stoga smatraju da je Međunarodni dan Roma prilika da, na temelju dosadašnjih uspjeha, nastave borbu protiv diskriminacije Roma te osiguraju njihovu integraciju u svim evropskim društvima i zemljama. Konstatirali su da je u posljednje vrijeme došlo do određenih poboljšanja, posebno u području obrazovanja, ali da je potrebno učiniti više.

- Naša borba može biti uspješna samo ako udružimo snage na svim nivoima. Stoga pozivamo države članice EU i naše partnere u postupku proširenja da nastave tu borbu i poduzmu konkretne mjere za suzbijanje diskriminacije i marginalizacije Roma, između ostalog, podupiranjem sudjelovanja Roma i njihove zastupljenosti u javnosti - naglasili su Timmermans, Thyssen, Jourova, Creţu i Hahn.

U konačnici, dodali su, način na koji uključuju svoje najranjivije manjine ključan je ispit evropske demokratije.

Romi su najveća manjina u Evropi sa šest miliona Roma u EU i četiri miliona u regionu proširenja (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Albanija, Kosovo i Turska).

Evropska komisija već dugo ističe potrebu za djelovanjem te je 2011. pozvala države članice da donesu nacionalne strategije za integraciju Roma, a Komisija podnosi godišnji izvještaj o provedbi tih strategija.

Također, prošle godine pokrenula je sveobuhvatnu evaluaciju Okvira EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020., kako bi se ocijenio učinak mjera koje su na snazi od 2011.

Preliminarni rezultati pokazuju da postoje određena poboljšanja, posebno u području obrazovanja, ali da je potrebno učiniti više kako bi buduća nastojanja doprinijela društvenoj i ekonomskoj uključenosti Roma.

Kohezijska politika EU može doprinijeti ostvarenju tog cilja ulaganjima u zdravstvenu skrb, zapošljavanje i projekte društvene integracije.

- U okviru programa ROMACT, inicijative koju smo s Vijećem Evrope pokrenuli 2013., pomaže se romskim zajednicama podupiranjem lokalnih vlasti u 115 općina u osmišljavanju, finansiranju i provedbi politika i javnih usluga, kojima je cilj stvaranje uključivijeg društva za Rome. Od tog programa koristi ima oko 65.000 osoba - naveli su u zajedničkoj izjavi prvi potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans i komesari Marianne Thyssen, Vĕra Jourova, Corina Creţu i Johannes Hahn.

NA VRH