SJEDNICE Održana 154. sjednica

Vijeće ministara BiH o migrantskoj krizi u našoj zemlji

Donesena je odluka o smještaju Ureda za reviziju institucija u Sarajevu

Avaz.ba
11.09.2018 17:03

Foto: Arhiv

Vijeće ministara BiH utvrdilo je na današnjoj sjednici Prijedlog memoranduma o razumijevanju između Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) radi uspostavljanja okvira saradnje u oblasti sigurnosti prometa na cestama.  

Memorandumom je planirano da Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i UNDP sarađuju na pripremi i razvoju Strategije sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini i Akcionog plana za period 2019.-2023. godine.

Donesena je i odluka o dodjeli grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu u ukupnom iznosu od milion KM. Sredstva će biti dodijeljena lokalnim zajednicama iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, koju je predložilo Ministarstvo sigurnosti. Na teritoriju Bosne i Hercegovine od 1. 1. 2018. do 9. 9. 2018. godine Službi za poslove sa strancima prijavljeno je 13.146 nezakonitih migranata. Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH u istom periodu iskazale su 12.194 osobe, dok ih je 1.102 podnijelo zahtjev za azil. Najveći broj migranata dolazi iz Pakistana (4.352), Sirije (1.964), Irana (1.843), Afganistana (1.302) i Iraka (1.175).

Smanjen je broj migranata na području Unsko-sanskog kantona, kao i broj ulazaka migranata u BiH, jer je uspostavljena bolja kontrola granica.

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta “Nabavka objekta za potrebe smještaja Ureda za reviziju institucija BiH u Sarajevu”, površine minimalno 1.200 kvadratnih metara. Sredstva za realizaciju ove odluke, u ukupnom iznosu od pet miliona KM, osiguravat će se sukcesivno u periodu od 2018. do 2020. godine.

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o izmjenama i dopuni odluke o visini administrativnih taksi u vezi s procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem BiH.

Novom odlukom ispravljeni su uočeni tehnički nedostaci i uvedene administrativne takse za određene procesne radnje te izmijenjeni iznosi za određene taksene obaveze.

Uvođenje novih administrativnih taksi za određene procesne radnje, kao i planirane izmjene iznosa taksi rezultirat će povećanjem prihoda u budžetu institucija Bosne i Hercegovine.

NA VRH