SAOPĆENJE Pozdravljeni koraci ka formiranju vlasti u Federaciji BiH

Ambasada SAD i Delegacija EU BiH: Pohvale CIK-u, sad je na redu formiranje vlasti

S. N.
18.12.2018 13:42

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Delegacija Evropske unije/EUSR u Bosni i Hercegovini (BiH) primili su ka znanju odluku Centralne izborne komisije (CIK) o popunjavanju Doma naroda Federacije koja je usvojena danas.

Pohvaljujemo CIK na preuzimanju koraka koji će omogućiti formiranje vlasti Federacije i pozivamo sve relevantne aktere da poduzmu neophodne korake u tom smjeru. Odluka koju je usvojio CIK ne oslobađa odgovorne vlasti od obaveze da riješe trenutne nedostatke u Izbornom zakonu BiH na sistematski način. U tom kontekstu, ohrabrujemo stranke da intenziviranju rad na iznalaženju kompromisnih rješenja koja ne unazađuju već približavaju zemlju evropskim standardima i demokratskim normama koje osiguravaju jednakost svih u Bosni i Hercegovini.

Sjedinjene Američke Države i Evropska unija su tokom proteklih 18 mjeseci pokušale potpomognuti dijalog između političkih stranaka u okviru napora da se riješe nedostaci u Izbornom zakonu BiH. Radi manjka političke volje za kompromisom, stranke nisu uspjele da postignu dogovor o zakonskom rješenju. U odsustvu zakonskog rješenja, CIK ne samo da ima ovlaštenje već i odgovornost da provede izborne rezultate. Eksperti Venecijanske komisije su ovo jasno naglasili u razgovorima sa političkim strankama i CIK-om tokom svojih posjeta Sarajevu proteklog ljeta i jeseni. Neslaganja sa odlukom CIK-a mogu se rješavati kroz dostupna pravna sredstva, a proces formiranja vlasti se ne treba držati taocem.

NA VRH