SAZNAJEMO Odlučeno da je apelacija u cijelosti nedopuštena

Ustavni sud odbio Pleha!

Bivši šef kabineta državnog glavnog tužioca Gorana Salihovića žalio se da mu je Sud uskratio dati nalog zbog kojeg ga je OSA pratila i snimala njegove pozive

Piše: M. AŠČIĆ

Salihović i Pleh: Skupa sarađivali


Ustavni sud BiH odbacio je kao nedopuštenu apelaciju Hasana Pleha, bivšeg šefa kabineta smijenjenog glavnog državnog tužioca Gorana Salihovića, koju je podnio ovoj pravosudnoj instituciji u decembru 2016. godine zbog “uskraćivanja odluke Suda BiH”, saznaje “Dnevni avaz”.

Nalog predsjednika

Salihovićev glavni “istražitelj”, koji je u avgustu 2016. uklonjen sa pozicije šefa kabineta, naveo je u apelaciji da je tražio da mu se dostavi ovjerena kopija naloga Suda BiH kojom je Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH (OSA) odobreno da protiv njega provodi mjere tajnog nadzora i tehničko snimanje komunikacija - telefonskih poziva.

Prema informacijama “Avaza”, OSA je obrađivala Pleha u sklopu krivične istrage protiv Salihovića, a mjera praćenja i slušanja poziva odobrena je prema nalogu tadašnje predsjednice Suda BiH Meddžide Kreso, što se i navodi u apelaciji. Sud BiH odobrio je takav nalog na zahtjev direktora OSA-a Osmana Mehmedagića Osmice.

U obrazloženju apelacije navedeno je da je Sud BiH 12. oktobra 2016. donio rješenje u kojem je Plehov zahtjev za dostavljanje naloga odbijen kao neosnovan i da je dokument koji traži, “označen oznakom povjerljivosti”. Iako se žalio i na ovo rješenje, Sud ga je ponovo odbio 26. oktobra 2016. godine.

  • Faksimil odluke Ustavnog suda BiH od 6. decembra prošle godine

    Faksimil odluke Ustavnog suda BiH od 6. decembra prošle godine


 Pravo na suđenje

U odluci Ustavnog suda BiH navodi se da Pleh protiv rješenja Suda BiH uopće nije pokrenuo upravni spor nego se žalio ovoj pravosudnoj instituciji na kršenje prava iz člana II/3.f Ustava BiH i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava. 

Pleh je smatrao da mu je nalogom predsjednika Suda prekršeno pravo na pravično suđenje, iako nije naveo je li se protiv njega vodila istraga, a “osporava sadržaj navodnog naloga za koji samo pretpostavlja da ga je Sud BiH izdao”.

Svi njegovi navodi su odbijeni kao nedopušteni. Utvrđeno je da se i pogrešno pozvao na određene predmete Evropskog suda za ljudska prava, koji nemaju nikakve veze sa pravom na privatnost aplikanta. Ocijenjeno je da je podnio apelaciju a da nije ni utvrdio je li bio pod mjerama.

 Ponovo tužio državu i našao ključnog “svjedoka”

Hasan Pleh nedavno je ponovo tužio državu i Tužilaštvo BiH zahtijevajući da bude usklađen njegov radnopravni status i da se vrati na poziciju šefa kabineta. Ovo je već treći put da Pleh tuži državu, a dva puta je već odbijen, što faktički znači da je riječ o presuđenoj stvari. Nejasno je zbog čega ponovo od države traži da mu se nadoknadi materijalna šteta, nastala neisplaćivanjem razlika plaća te razlike regresa za 2019. u iznosu od 2.300 KM, na koje nije imao pravo.

Kao glavnog svjedoka koji bi trebao poništiti rješenje Tužilaštva i pomoći mu da se vrati na poziciju, Pleh je predložio Salihovića. Upravo ga je Salihović rješenjem od 15. aprila 2013. godine i imenovao za šefa svog kabineta, gdje se nije proslavio.

NA VRH

Komentari