Nakon što je objavljen Nacrt zakona o javnom redu i miru RS

TIBiH: MUP RS pokušava ozakoniti represiju

S. K.

Transparency International u BiH (TIBiH) zatražio je od MUP-a Republike Srpske da povuku Nacrt zakona o izmjenama i dopunama o javnom redu i miru.

Prema tom nacrtu, kao prekršaj javnog reda i mira predviđa se „neovlašteno fotografiranje ili snimanje kojim se ometa službenik dok vrši svoje dužnosti“.

Nacrt je pripremio MUP RS, a njegova objava izazvala je kritike u novinarskoj zajednici, kao i u dobrom dijelu javnosti koja smatra da se na taj način sužavaju građanske slobode.

TIBiH smatra da je nacrt sporan jer je predloženo rješenje nedovoljno određeno te bi, smatraju, moglo izazvati nejasnoće pri primjeni i predstavljati povod za primjenu represivnih mjera.

- MUP RS ne precizira šta predstavlja ometanje službenog lica dok vrši službene dužnosti, a istovremeno se za neovlašteno fotografiranje kojima se ometa službeno lice predviđa i kazna zatvora – navodi se u saopćenju TIBiH.

TIBiH je mišljenja da ne postoji obrazloženje kojim se može opravdati propisivanje prekršaja za fotografiranje ili snimanje službenih lica, bez obzira na to što se to pokušava predstaviti kao zaštita službenog lica dok vrši svoje dužnosti. Neodređena zakonska odredba, koja propisuje uz to kaznu zatvora, put je ka ozakonjenju represije.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na