Reakcije Komesarka za ljudska prava Vijeća Evrope

Mijatović: Poziv političarima da se uzdrže od davanja izjava koje mogu izazvati mržnju

S. KURT
04.04.2019 19:12

Komesarka za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović pozdravila je najavu održavanja prve parade ponosa u septembru u Sarajevu.

- U potpunosti podržavam organizaciju događaja i pozdravljam izjave nekih političkih stranaka koje izražavaju solidarnost s ovom zajednicom. Međutim, užasnuta sam negativnim reakcijama i izjavama, koje su davali i neki izabrani zvaničnici, a koji su pozivali LGBT osobe da budu udaljene i izolirane iz društva – navodi Mijatović.

Ona ističe da BiH, kao članica Vijeća Evrope, mora svakom građaninu garantirati uživanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, uključujući slobodu okupljanja, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Podsjeća i da Zakon o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine zabranjuje diskriminaciju pojedinaca ili grupa ljudi na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili rodnih karakteristika i predviđa sankcije za kršenje odredbi ovog zakona. LGBT osobe su sastavni dio svakog društva i državne vlasti imaju odgovornost da promoviraju istinski inkluzivna, raznolika i poštujuća društva.

- Pozivam vlasti u Bosni i Hercegovini da osiguraju neophodne uvjete za održavanje parade u mirnoj i dostojanstvenoj atmosferi. Pozivam političare u zemlji da se uzdrže od davanja javnih izjava koje diskriminiraju ili mogu izazvati mržnju prema LGBT osobama - zaključuje Mijatović.

NA VRH