VIŠE APLIKANATA U utrci za upražnjenu poziciju sedam kandidata

Danas intervjui za direktora FUP-a

Uvjete ispunjavaju Zoran Galić, aktuelni direktor Granične policije BiH, Zoran Čegar, Ensad Korman, Milan Galić, Mustafa Hujdurović, Ljuban Frljić i Robert Perić

M.Aš.
15.04.2019 10:06

Korman: Rukovodi FUP-om

Nezavisni odbor Parlamenta FBiH zakazao je danas intervjue s kandidatima za direktora Federalne uprave policije (FUP) koji su konkurirali na ovu poziciju, a ispunjavaju uvjete konkursa.   

Utvrđeno je da sedam od osam njih ispunjava uvjete. Jedini koji ne ispunjava uvjete je Ivica Bošnjak, zbog trajanja dužine staža osiguranja.  

Uvjete ispunjavaju Zoran Galić, aktuelni direktor Granične policije BiH, Zoran Čegar, Ensad Korman, Milan Galić, Mustafa Hujdurović, Ljuban Frljić i Robert Perić. 

Do izbora novog direktora FUP-om rukovodi Korman, zamjenik direktora FUP-a. Čelna pozicija ostala je upražnjena nakon odlaska Dragana Lukača. 

Komentari

NA VRH