MINISTARSTVO SIGURNOSTI Usvojen plan mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini

Operativni štab usvojio plan za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH

Planom je predviđena i podrška lokalnim zajednicama u kojim su uspostavljeni privremeni prihvatni centri

Avaz.ba
08.10.2019 17:12

Sastanak Operativnog štaba za migracije

Foto: Ministarstvo sigurnosti BiH

Operativni štab za pitanje migracija u BiH na današnjem sastanku u Sarajevu razmotrio je i usvojio plan mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini, koji će biti dostavljen Vijeću ministara BiH.

U sveobuhvatnom planu definirani su izazovi sa kojima se suočavaju nadležne institucije za pitanje migracija te postavljeni ciljevi budućeg upravljanja migracijama u BiH.

Polazeći od čvrstog stava da BiH ne želi biti “hot spot” za ilegalne migrante, kao prvi prioritet je postavljeno jačanje Granične policije BiH u cilju bolje kontrole granice i sprječavanja nezakonitih ulazaka na teritoriju BiH. Također, intenzivirat će se borba protiv krijumčarenja migrantima.

S obzirom da najviše trpe teret migrantske krize, planom je predviđena i podrška lokalnim zajednicama u kojim su uspostavljeni privremeni prihvatni centri.

Komentari

NA VRH