DONACIJA Kamion će biti postavljen u velikoj hali u bivšoj bazi holandskog bataljona

Primopredaja vojnog teretnog vozila Memorijalnom centru Potočari

Izgledat će upravo onako kako je izgledalo 1995. - ofarbano u bijelo i s velikim crnim slovima UN na bočnim stranama i na ceradi

Fena
16.10.2019 11:09

Vozilo izgleda upravo kao i 1995. - ofarbano u bijelo

Foto: Avaz

U Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari sutra će biti održana primopredaja takozvanog četverotonca, vojnog teretnog vozila DAF YAD 4442, koje je donacija holandske vlade ovom centru.

Ova donacija je inicijativa pet veterana bivšeg holandskog bataljona koji su bili u službi kao sastavni dio voda za snabdijevanje (BEVO) u holandskom bataljonu III.

Holandska mirovna organizacija PAX je 2017. za ovu grupu veterana organizirala povratnu posjetu Srebrenici. Za vrijeme te posjete nastala je ideja o ovoj primopredaji. PAX i Memorijalni centar Srebrenica-Potočari udružili su snage kako bi osigurali da se što bolje pripremi primopredaja ovog vozila.

- Holandsko ministarstvo odbrane stavilo je na raspolaganje to vozilo i pobrinulo se, zajedno s veteranima, da izgleda upravo onako kako je izgledalo 1995. - ofarbano u bijelo i s velikim crnim slovima UN na bočnim stranama i na ceradi - navode iz Memorijalnog centra Potočari.

"Četverotonci2 su imali važnu ulogu za vrijeme misije UN-a u Srebrenici. Oni nisu bila angažirani samo za prijevoz potrepština za vojnike UN-a nego i kao sredstvo za transport i distribuciju (jednog dijela) humanitarne pomoći za oko 40.000 ljudi koji su u 1995. boravili u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenica. Holandski bataljon raspolagao je s osamdeset takvih teretnih vozila.

Manja izložba sa 11 fotografija i njima pripadajućih tekstova, koja će biti postavljena unutar ovog teretnog vozila, dat će pojašnjenja u vezi sa mnogim njegovim funkcijama.

Vozilo će biti postavljeno u velikoj hali u bivšoj bazi holandskog bataljona, sadašnjeg Memorijalnog centra, gdje je od 11. do 13. jula boravilo oko 6.000 izbjeglica. Vozilo će biti postavljeno tačno na mjestu gdje je stajalo tada.

Komentari

NA VRH