AKTUELNO Potpisali lideri ovih stranaka

Pročitajte sporazum SDA, SBB-a i DF-a

E. Maslo / S. Mujić

U Sarajevu je danas održan sastanak delegacija SDA, SBB-a i DF-a s liderima tih stranaka Bakirom Izetbegovićem, Fahrudinom Radončićem i Željkom Komšićem na čelu.

Kako je rečeno nakon sastanka, postigli su dogovor na današnjem sastanku o probosanskoj i bošnjačkoj koaliciji i zajedno će ući u vlast na državnom, federalnom i nivou Kantona Sarajevo. 

"Avaz" ekskluzivno objavljuje detalje sporazuma i dokument koji su potpisali lideri stranaka.

Koalicioni sporazum SDA, DF-a i SBB-a za djelovanje u okviru parlamentarne većine na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou

Program djelovanja

Stranke će djelovati u skladu sa:

1. Usaglašenim dokumentom „Principi i program djelovanja parlamentarne većine za period 2018.–2022.“ i Akcionim planom za provođenje navedenog dokumenta;

2. Zajedničkom izjavom Stranke demokratske akcije, Demokratske fronte i Saveza za bolju budućnost (potpisali predsjednici stranaka, maj 2019.).

Nivoi djelovanja

Stranke će formirati koaliciju kao okosnicu parlamentarne većine na svim administrativnim nivoima gdje to omogućavaju izborni rezultati: državni nivo, Federacija BiH i kantoni (USK, SBK, ZDK, TK, KS, HNK, BPK).

Raspodjela pozicija

Stranke su saglasne da se raspodjela pozicija u tijelima zakonodavne i izvršne vlasti zasniva na procentualnom učešću svake stranke u parlamentarnoj većini. Dogovorene su sljedeće konkretne pozicije:

Državni nivo

Parlamentarna skupština  

- Bošnjački član Kolegija Doma naroda i Predstavničkog doma – SDA

- Sekretar Zajedničkih službi PSBiH – SDA

Vijeće ministara

- Ministarstvo vanjskih poslova - SDA

- Ministarstvo sigurnosti - SBB

- Ministarstvo odbrane - DF

- Zamjenici ministara 4 pozicije - SDA  

Pripadajuće vodeće pozicije u institucijama i tijelima iz nadležnosti Vijeća ministara  

U skladu s procentualnim učešćem u dijelu parlamentarne većine

- SDA (9) 64 posto

- DF (3) 21 posto

- SBB (2) 14 posto

Predsjedništvo FBiH 

- Bošnjački potpredsjednik FBiH – SDA

- Srpski potpredsjednik FBiH – DF

Parlament FBiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma - SDA

Potpredsjedavajući Predstavničkog doma Srbin - SD

Predsjedavajući Doma naroda Bošnjak - SDA

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda - Srbin

Vlada FBiH

- Premijer i pet ministara SDA

- Dva ministra SBB-a

- Tri ministra DF-a

Pripadajuće rukovodeće pozicije i pozicije u upravnim i nadzornim odborima u institucijama i tijelima iz nadležnosti FBiH.

U skladu s procentualnim učešćem u dijelu parlamentarne većine:

- SDA (27) 60 posto

- DF (10) 22 posto

- SBB (8) 18 posto

Federacija BiH

Kantoni

Kanton Sarajevo 

- Predsjedavajući Skupštine SDA

- Premijer zajednički kandidat koalicionih partnera

- 7 ministara SDA

- 3 ministra SBB-a

- 2 ministra DF-a

U ostalim kantonima dogovori kantonalnih rukovodstava stranaka bazirani na procentualnom učešću stranaka u kantonalnim skupštinskim većinama.

Stranke će delegirati svoje predstavnike u radnu grupu koja će u roku od 15 dana usaglasiti dogovor o raspodjeli preostalih pozicija u tijelima vlasti i institucijama u nadležnosti vlada na svim nivoima.

Do postizanja dogovora o raspodjeli pozicija vlasti vlade na svim nivoima neće vršiti imenovanja, osim kada je to neophodno.

Reorganizacija ministarstava u Vladi FBiH

Stranke su saglasne da se izvrše izmjene Zakona o vlasti u smislu efikasne organizacije i racionalnije podjele nadležnosti ministarstava.

Opis: Pres-konferencija lidera SDA, SBB-a i DF-a

TV Alfa

NA VRH

Podijeli članak na