GP BiH

Još jedan otkaz graničnom policajcu, uzeo 50 eura mita

Policajac se sumnjiči da je uzeo novac putniku kako bi mu omogućio izlazak iz BiH

Avaz.ba

Graničnji prijelaz Bosanski Brod

Foto: Arhiv


Disciplinskа kоmisiја zа pripadnike Grаničnе pоliciје BiH, nаkоn rаzmаtrаnjа pоdnеsеnоg Zаhtјеvа zа pоkrеtаnjе disciplinskоg pоstupkа i оdržаnоg glаvnоg prеtrеsа, dоniјеla је Rјеšеnjе о prеstаnku rаdnоg оdnоsа zа pоlicajca Ilinka G. koji je obavljao poslove policajca za graničnu kontrolu u Jеdinici grаničnе pоliciје Bosanski Brod.  

Policajac se sumnjiči da je 16. februara 2020. godine prilikom obavljanja granične kontrole na Međunarodnom graničnom prijelazu Bosanski Brod od putnika zahtijevao i primio dar u novčanom iznosu od 50 eura kako bi mu omogućio izlazak iz BiH.

Disciplinska komisija GP BiH nakon provedenog javnog pretresa utvrdila je da je policajac počinio teže povrede službene dužnosti - neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka, ponašanje koje narušava ugled policijskog organa i zloupotreba službenog položaja.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na