Rok za dostavljanje maloprodajnih cijena cigareta 15. decembar

Minimalna akciza koja čini zbir proporcionalne i fiksne, po paklici cigareta, ne smije biti ispod 3,25 KM za pakovanje cigareta od 20 komada

A.F.

Akciza na duhan za pušenje u 2021. godini iznosi 130 KM po kilogramu

Foto: ILUSTRACIJA


Uprava za indirektno oporezivanje (UIO)BiH obavjestila je poreske obveznike, proizvođače i velike distributere duhana i duhanskih prerađevina da su dužni da do utorka, 15. decembra, nadležnom regionalnom centru UIO dostave kalkulacije maloprodajnih cijena koje će biti na snazi od početka naredne godine, a formirane u skladu odlukom o plaćanju akciza.

Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta dužni su 1. januara naredne godine popisati zalihe cigareta i duvana za pušenje obilježene akciznim markicama izdatim do 31. decembra ove godine i popisne liste dostaviti regionalnom centru UIO do 7. januara, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Poreski obveznici koji se bave prometom cigareta, odnosno duhana za pušenje dužni su da popišu količine akciznih markica za cigarete i duhan preuzete do 31. decembra ove godine, a koje nisu iskorištene za obilježavanje cigareta i duhana do tog datuma, te da popisne liste dostave nadležnom regionalnom centru UIO, navedeno je u saopćenju.

Iz ove uprave podsjetili su da su poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom duhanski prerađevina dužni da na zatečene zalihe cigareta i duhana za pušenje utvrđene u popisnim listama obračunaju akcizu u skladu sa novom odlukom, te do 17. januara naredne godine na jedinstveni račun uplate razliku između obračunate i već uplaćene akcize.

Duhanske prerađevine, za koje je plaćena razlika akcize, prodavaće se po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta, naglašeno je u saopćenju. 

Prema odluci koju je ranije donio Upravni odbor UIO, od 1. januara naredne godine se po paklici cigareta plaćaju dvije akcize - proprocionalna, po stopi od 42 odsto maloprodajne cijene cigareta, te specifična akciza u iznosu od 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za paklicu cigareta od 20 komada.

Minimalna akciza koja čini zbir proporcionalne i fiksne, po paklici cigareta, ne smije biti ispod 3,25 KM za pakovanje cigareta od 20 komada. 

Akciza na duhan za pušenje u 2021. godini iznosi 130 KM po kilogramu.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na