PISMO PREDSJEDNIKA SUDA

Debevec pokušava da polemiše s "Avazom"

Dužan sam da kažem da nikada, kao predsjednik Suda BiH, nisam na bilo koji način zloupotrijebio položaj, poziciju moći, kaže Debevec

M. Aš.

Debevec: Dvojni identitet i nekretnine ne spominje

Foto: Avaz


Ranko Debevec, predsjednik Suda BiH, poslao je danas demanti na tekstove koji su objavljeni na portalu i u novinama "Dnevnog avaza". 

Njegovu reakciju objavljujemo u cijelosti:

Štura nabrajanja

Dana 20.01.2021. godine u novinama ,,Dnevni avaz", na naslovnoj strani i strani 4, kao i na internet-portalu na adresi objavljen je članak pod nazivom ,,Mračno lice predsjednika Suda BiH Ranka Debevca".

Dana 21.01.2021. godine, u novinama ,,Dnevni avaz", na naslovnoj strani i strani 4, kao i na internet-portalu na adresi , pod rubrikom ,,KRIMINAL", objavljen je članak pod nazivom ,,Sramno ponašanje Ranka Debevca: Predsjednik Suda BiH pripravnici slao pitanja i odgovore za stručni ispit".

Dana 22.01.2021. godi ne, u novinama ,,Dnevni avaz", na naslovnoj strani i strani 2, kao i na internet-portalu na adresi , pod rubrikom ,,KORUPCIJA", objavljen je članak pod nazivom ,,Skriveni identitet: Avionske karte za ljubavnicu i predsjednika Suda BiH”.

Predmetni članci predstavljaju (a) pritisak na Sud BiH, (b) kršenje prava na zabranu klevetanja, (c) uvredu zbog načina pisanja protiv osobe koja obnaša pravosudnu funkciju, (d) povredu prava na izjašnjenje prije javne objave bilo kakvog teksta protiv određene osobe, (e) kršenje čl. 2, 3, 5, 7. Kodeksa za štampu i online medije Bi H, relevantnih odredbi Zakona o zaštiti od klevete Federacije BiH (,,Službene novine FBiH" broj 73Tako/05), te odredbi Zakona o obligacionopravnim odnosima (,,SI. I. SFR.J" br. 29/78, 39/85, Tako45/89 i 57/89, ,,SI. I. RB IH" br. 2/92, 13/93 i 3/94), u dijelu koji se tiče zabrane vrijeđanja drugog i nanošenja nematerijalne štete.

Ukazujem, također, da iznošenje neistina i uvreda na moj račun utiče na moje zdravlje, i fizičko i psihičko, a ujedno i na mogućnost obavljanja brojnih svakodnevnih profesionalnih i privatnih obaveza.

U cilju umanjenja štete od iznesenih kleveta i uvreda, te korektnog informisanja javnosti u smislu člana 15. Kodeksa za štampu i online medije BiH, podnosim zahtjev da na Portalu odmah, a u štampanom izdanju u roku od 24 sata od dana primitka ovog zahtjeva, na naslovnoj i istim stranama novina, tj. na istom mjestu na Portalu na kojem su objavljeni sporni članci, u integralnoj formi, uključujući i naslov, objavite ovaj demanti:

"Dnevni avaz vrši medijski linč predsjednika Debevca i vrši pritisak na javnu vlast"

Dnevni avaz i njegov portal već duže vrijeme, iz dana u dan, vrše moj medijski linč, kao predsjednika Suda BiH, zloupotrebljavajući medij kao sredstvo za diskreditaciju mene kao predsjednika, pri tome iznoseći uvredljive i neistinite navode. Takvo pisanje ne predstavlja samo nezakonito postupanje ovih medija, već i nepoštivanje sudske vlasti i nelegitiman pritisak na mene i kolege.

Zakonska, profesionalna i etička pravila postupanja u BiH obavezuju sve novinare da omoguće svakoj osobi o kojoj se piše pravo na odgovor prije objave, što Dnevni Avaz i njegov portal nikada nisu učinili, već su objavili članke bez mogućnosti da se izjasnim na bilo kakve tvrdnje i navode. Na taj način se, ujedno, onemogućava i javnosti da čuje i drugu stranu, što je jedno od osnovnih pravila u demokratskom društvu, kako bi svako mogao kreirati svoj sud o temi o kojoj se piše.

Dužan sam da kažem da nikada, kao predsjednik Suda BiH, nisam na bilo koji način zloupotrijebio položaj, poziciju moći, svoj uticaj ili se u privatne svrhe koristio javnim sredstvima, državnim budžetom ili resursima. Sve svoje privatne potrebe sam finansiram. Negiram da sam bilo kome dostavljao pitanja i odgovore za bilo koju vrstu ispita, negiram da sam svojim položajem uticao na bilo koga.

Nikada neću biti protiv toga da se o mom javnom angažmanu i radu javno debatuje, analizira i kritikuje. Ali, moje je ustavno pravo da moj privatni  ivot, uključujući moj emotivni život, bud zaštićen od javnosti kao i svakog drugog čovjeka u našoj državi. Avaz nezakonito i protivustavno zadire u moj privatni život i izlaže ga očima javnosti, beskrupulozna ga izokrećući  kako bi uticao na javno mnijenje i stvarao nelegitiman pritisak na javnu vlast. Ovo je klasičan primjer zloupotrebe medija. Ovo je jasna poruka ljudi koji stoje iza Avaza da nitko , pa čak ni najviši pravosudni dužnosnici, ne mogu biti sigurni da njihova privatnost neće biti izložna javnosti onog momenta kada neistomišljenicima ili protivnicima budu zasmetali na putu ka ostvarenju njihovih ciljeva. Avaz ne bira sredstva.

Traži javno izvinjenje

Konačno, zbog iznošenja tvrdnji da sam vršio krivične radnje u vidu ,,zloupotrebe položaja, ,, nezakonitog trošenja javnih sredstava ", ''trgovinu uticaja", ili "apsolutno neosnovano i paušalno iznošenje uvreda kao,, predator" , ''zlostavljač" i sl. svoju satisfakciju ću tražiti pred nadležnim sudom.

U cilju smanjenja štete koja mi je pričinjena na ovaj način, dodatno je potrebno da urednici novine ,,Dnevni avaz" i portala ,,Dnevni avaz" izjave putem ovih medija, nakon mjesta na kojem će biti objavljen demanti, svoje izvinjenje na iznesene neistine i uvrede - kaže se u reakciji Debevca.

NA VRH

Podijeli članak na