DISCIPLINSKA TUŽBA

Čelniku Suda BiH Ranku Debevcu prijeti suspenzija

Naredne sedmice godina od prijave Tužilaštvu protiv Debevca zbog neprijavljivanja imovine, sa svime upoznat i VSTV

Miralem Aščić
Piše: Miralem Aščić

Ranko Debevec

Foto: Avaz


Neprimjereni kontakti

Protiv čelnika Suda BiH, podsjećamo, formirano je više disciplinskih predmeta, a prijava da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. Krivičnog zakona BiH i više koruptivnih djela podnesena je Tužilaštvu BiH još sredinom marta 2020. godine.

Tačnije, Tužilaštvo BiH je po prijavi protiv Debevca da je zloupotrijebio službeni položaj neprijavljivanjem imovine u Španiji i dvojnog državljanstva predmet formiralo 18. marta prošle godine i o tome zvanično obavijestilo i Ured disciplinskog tužioca.

 • U Zakonu o VSTV-u, član 77., jasno stoji kada se pokreće suspenzija

  U Zakonu o VSTV-u, član 77., jasno stoji kada se pokreće suspenzija

  Foto: Avaz


Debevec je kasnije prijavljen i zbog neprimjerenog kontakta s optuženim direktorom OSA-e Osmanom Mehmedagićem, kojem se sudilo u Sudu BiH, ali i niza drugih zloupotreba položaja. Sve ove navode istražuje Ured disciplinskog tužioca, koji je zvanično prije mjesec pokrenuo disciplinsku istragu. Nakon što bude podnesena disciplinska tužba, Debevcu prijeti i privremeno udaljenje od vršenja dužnosti predsjednika Suda, što je navedeno i u članu 77. Zakona o VSTV-u BiH.

 • Faksimil prijave tužiteljice Vedrane Mijović protiv Ranka Debevca

  Faksimil prijave tužiteljice Vedrane Mijović protiv Ranka Debevca

  Foto: Avaz


U Zakonu jasno stoji da sudija ili tužilac mogu biti privremeno udaljeni od vršenja dužnosti „ako je pokrenut disciplinski postupak za disciplinski prekršaj, a Vijeće utvrdi da se disciplinska odgovornost ne može na pravi način utvrditi, a da se sudija ili tužilac privremeno ne udalji od vršenja dužnosti tokom postupka“.

Međutim, privremena suspenzija važi samo za vrijeme trajanja disciplinskog postupka. U slučaju pokretanja krivične istrage Tužilaštva, koja je, također, vrlo izvjesna, glavni disciplinski tužilac je dužan predložiti njegovu suspenziju, sve do okončanja istrage.

 • Poruke koje je slao tužiteljici Mijović 26. juna prošle godine

  Poruke koje je slao tužiteljici Mijović 26. juna prošle godine

  Foto: Avaz


To znači da bi Debevec mogao vrlo brzo biti razriješen dužnosti, a u toj situaciji Sudom BiH bi rukovodio sudija Davor Jukić. Osim toga, Debevcu ne ide naruku ni prijava Uredu disciplinskog tužioca, podnesena 17. septembra prošle godine, zbog neprimjerenog pokušaja pritiska i utjecaja na poduzimanje tužilačkih provjera u predmetu koji se vodi po krivičnoj prijavi protiv njega. Prijavu je uputila tužiteljica Vedrana Mijović, koja je protiv Debevca zadužila i formirala predmet.

Službeni uticaj

U prijavi se navodi da je Debevec na nju vršio pritisak šaljući joj SMS poruke kojima je pokušavao zaustaviti ili preusmjeriti tok tužilačkih provjera navoda iz krivične prijave protiv njega.

- Iz navedenih poruka koje mi je uputio izvodi se jasan i nedvosmislen zaključak da je, koristeći se svojim utjecajem predsjednika Suda BiH, došao do saznanja da sam, kao postupajući tužilac, uputila zahtjeve VSTV-u i MUP-u KS za dostavu službenih podataka kojima raspolažu o njemu - navela je Mijović u prijavi Uredu VSTV-a.

Svi ovi dokazi upućeni Uredu disciplinskog tužioca govore u prilog tome da je čelnik Suda BiH počinio brojne povrede dužnosti sudije.

Dao netačne podatke o državljanstvu

Tužilaštvo BiH je uvidom u personalni dosje utvrdilo da je Debevec dao nepotpune i netačne podatke prilikom apliciranja na mjesto tužioca, sudije i predsjednika Suda BiH i ispunjavanja prijavnog obrasca za mjesta sudije, tužioca i stručnog saradnika, u kojem nije naveo činjenicu da se služi i imenom Ranko Debevec Kaveson, te da, osim državljanstva BiH, posjeduje i drugo državljanstvo Španije, a što upućuje na to da je počinio disciplinski prekršaj propisan članom 56. tačka 19. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH - navedeno je u informaciji Tužilaštva BiH.

Rok zastare

Postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti mora se okončati u roku od godinu od dana podnošenja zvanične tužbe, stoji u Zakonu o VSTV-u.

NA VRH

Podijeli članak na