AFERA KAVESON

Zašto Ured disciplinskog tužioca šuti o Ranku Debevcu?

Niti u jednom finansijskom izvještaju Ranko Debevec, predsjednik Suda BiH nije prijavio imovinu u Kraljevini Španiji niti je prijavio da posjeduje špansko državljanstvo, stoji u dokumentaciji Tužilaštva BiH

Miralem Aščić
Piše: Miralem Aščić
 • Debevec i Kurspahić: Ko koga štiti

  Debevec i Kurspahić: Ko koga štiti

  Foto: Avaz


Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) na čelu s Alenom Kurspahić - Nadarević još uvijek provodi disciplinsku istragu protiv Ranka Debevca, predsjednika Suda BiH, a vezano za prijave za zloupotrebu položaja i koruptivne radnje.

Iako su protiv čelnika Suda BiH formirana tri disciplinska predmeta, a prijava da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. Krivičnog zakona BiH i više koruptivnih djela, podnesena  Tužilaštvu BiH još sredinom prošle godine, još nikada nije pokrenut disciplinski postupak niti je podnesena disciplinska tužba.

Podsjećamo, Debevec je prijavljen i zbog neprimjerenog kontakta s optuženim direktorom OSA-e Osmanom Mehmedagićem, kojem se sudi u Sudu BiH.

Tužilaštvo tražilo finansijske izvještaje

Sve dokaze o tome da Debevec nije prijavio imovinu u Kraljevini Španiji niti je prijavio da posjeduje špansko državljanstvo, Uredu disciplinskog tužioca BiH Tužilaštvo BiH, koje vrši provjere iz krivične prijave, poslalo je još 22. oktobra 2020. godine.

U dopisu je jasno navedeno. "Niti u jednom finansijskom izvještaju Ranko Debevec, predsjednik Suda BiH nije prijavio imovinu u Kraljevini Španiji niti je prijavio da posjeduje špansko državljanstvo"

Povod zašto je Tužilaštvo tražilo finansijske izvještaje, iz kojih prozilazi da je Debevec počinio krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja iz člana 220. Krivičnog zakona BiH i više koruptivnih djela, jeste provjera navoda iz krivične prijave protiv čelnika Državnog suda, koja je podnesena sredinom prošle godine.

 • Faksimil dopisa Tužilaštva BiH Uredu disciplinskog tužioca

  Faksimil dopisa Tužilaštva BiH Uredu disciplinskog tužioca

  Foto: Avaz


Provjeravajući navode iz prijave, u kojoj se navodi da je Debevec počinio više krivičnih djela obnašajući funkciju Suda BiH, a sve sa ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist, tužioci su došli do podataka koje je predsjednik Suda krio godinama.

Tužilaštvo BiH  istražnim radnjama u BiH i putem međunarodne saradnje utvrdilo je da predsjednik Suda BiH nije prijavio imovinu koju posjeduje u Španiji, kao i dvojno državljanstvo ove zemlje.

Utvrđeno je da je Ranko Debevec registrovan kao državljanin Kraljevine Španije pod imenom Ranko Debevec Kaveson rješenjem od 12. aprila 1999. godine.

Utvrđeno je također da posjeduje važeću vozačku dozvolu Kraljevine Španije izdatu 21. februara 1995. godine sa rokom važenja do 3. aprila 2024. godine, te je nositelj putne isprave Kraljevine Španije izdate 2. aprila 2019. godine.

Državljanstvo Kraljevine Španije Ranko Debevec Kaveson, kako tvrdi Tužilaštvo BiH, stekao je na osnovu prebivališta. Prema operativnim podacima, u svrhu dobijanja španskog državljanstva Ranko Debevec se formalno odrekao državljanstva koje je tada imao.

 • Faksimil dopisa Tužilaštva BiH Uredu disciplinskog tužioca

  Faksimil dopisa Tužilaštva BiH Uredu disciplinskog tužioca

  Foto: Avaz


U informaciji Tužilaštva BiH, Ranko Debevec Kaveson je koristio putnu ispravu Kraljevine Španije prilikom prelaska granice Kraljevine Španije 14. aprila 2018., zatim 23. juna 2018. godine, 27. juna 2018. i 30. juna 2018. godine i to na aerodromu (El Prat) Barcelona.

Također, otkrivena je njegova imovina u Malagi, koju nije prijavio, o čemu Tužilaštvo, nakon provjera i obavještava Ured disciplinskog tužioca s jasnim dokazima.

Radi se o apartmanu površine 99 metara kvadratnih u mjestu Toremelinos (Torremolinos – Malaga), koji je kupljen 1999. godine, katastarske vrijednosti 75.682,71 eura. Utvrđeno je da Debevec posjeduje i parking mjesto površine 12 metara kvadratnih u mjestu Toremelinos, kupljeno 2016. godine i katastarske vrijednosti 1.379,77 eura. Nijednu nekretninu nije prijavio u svom imovinskom kartonu, iako je, prema zakonima BiH, morao.

 • Apartman Debevca u Malagi

  Apartman Debevca u Malagi

  Foto: Avaz


Vlasnik bankovnog računa

Osim toga, Debevec je u inostranstvu i vlasnik bankovnog računa u „CaixaBank“, koji je otvoren 25. juna 2018. godine.

Uvidom u personalni dosije utvrđeno je da je Ranko Debevec dao nepotpune i netačne podatke prilikom apliciranja na mjesto tužioca, sudije i predsjednika Suda Bosne i Hercegovine i ispunjavanja prijavnog obrasca za mjesta sudija, tužilac i stručnih saradnika, u kojem nije naveo činjenicu da se služi i imenom Ranko Debevec Kaveson, te da posjeduje i drugo državljanstvo, a što upućuje da je počinio disciplinski prekršaj propisan Članom 56. tačka 19. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine - stoji u informaciji Tužilaštva BiH.

 • Avionska karta dokaz da predsjednik Suda putuje pod imenom Kaveson

  Avionska karta dokaz da predsjednik Suda putuje pod imenom Kaveson

  Foto: Avaz


Istaknuto je i da na osnovu Zakona o zaštiti tajnih podataka Bosne i Hercegovine, u svojstvu predsjednika Suda Bosne i Hercegovine, Ranko Debevec ima pristup tajnim podacima svih stepena te da po Zakonu o obavještajno sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine izdaje naloge Agenciji za vršenje tajnog praćenja i pretresa, a pri tome Ranko Debevec ima i drugi identitet i putnu ispravu druge države koju koristi.

Više o temi Ranko Debevec

NA VRH

Podijeli članak na