SAOPĆENJE

EP BiH: Reorganizacija rudnika ili stečaj!

I pored više od pola milijarde KM koliko je Elektroprivreda BiH uložila u rudnike, nije obezbjeđeno njihovo ekonomski održivo poslovanje

A. K.

EP BiH: Zahtjevi sindikata rudnika često nemaju karakter sindikalnih aktivnosti

Foto: E. Skokić


Elektroprivreda BiH kao Vladajuće društvo Koncerna EP BiH redovno ispunjava i izmiruje sve obaveze prema rudnicima - samostalnim privrednim društvima, koja svojom osnovnom djelatnošću ostvaruju prihode i iz istih, između ostalog, isplaćuju plate radnicima, saopćeno je iz ove ustanove. 

Razloge za neisplaćivanje plata treba tražiti u činjenici da rudnici Koncerna EPBiH ne ostvaruju planiranu proizvodnju, a time i prihode.

Proces reorganizacije

Iz EP BiH navode da je proces reorganizacije rudnika pokrenut je s ciljem obezbjeđenja njihovog ekonomski održivog poslovanja.

U dosadašnjoj provedbi ovog procesa, navodi se u saopćenju, doneseni su pravilnici o organizaciji i data je saglasnost Vladajućeg društva na pravilnike o sistematizaciji radnih mjesta koji trebaju stupiti na snagu 1. maja 2021. godine. 

U toku je izrada i drugih akata, između ostalih, pravilnika o radu i pravilnika o radnom učinku.

Pokrenuti proces reorganizacije nailazi na velike otpore i protivljenja od strane rudnika i manifestuje se kroz obustave rada. Zahtjevi sindikata rudnika često nemaju karakter sindikalnih aktivnosti, dodaju.

Stečaj kao opcija

Reorganizacija rudnika je odgovoran proces i njena potpuna provedba zahtijeva punu angažovanost svih uposlenih u Koncernu EPBiH. U slučaju opstruiranja i neprovođenja ovog procesa, jedina opcija jeste stečaj.

Saopćili su da prema preliminarnim podacima na dan 31. 12. 2020. godine, ukupne obaveze rudnika Koncerna EP BiH po svim osnovama, iznose 920 miliona KM. Od ovog iznosa, dugovanja prema državi su blizu 495 miliona KM. Prošlu godinu rudnici su okončali sa ukupnim gubitkom u iznosu 79 miliona KM.

I pored više od pola milijarde KM, dodaju, koliko je Elektroprivreda BiH uložila u rudnike, nije obezbjeđeno njihovo ekonomski održivo poslovanje. Proces reorganizacije mora biti sveobuhvatan uključujući reorganizaciju i optimizaciju radne snage i proizvodnih kapaciteta, što će rezultirati ekonomskom održivošću, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.

NA VRH

Podijeli članak na