PROGRAM PODRŠKE

Po 200 KM za socijalno ugrožene u KS koji su zaraženi koronom ili su se oporavili

Pozivaju se svi građani na koje se odnosi ova odluka da se jave nadležnoj općinskoj službi za socijalni rad, prema mjestu svog prebivališta

A. J.

Prvulović: Naknada se može dodijeliti jednom u 2021. godini

Foto: Služba za protokol i press KS


Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, donijela je Odluku o donošenju programa podrške osobama u stanju socijalne potrebe u KS koja su zaražena koronavirusom ili su ga prebolovala, s ciljem ublažavanja socio-ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom u 2021.godini.

Odluka je donesena u skladu sa članom 14. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo, Programom rada Ministarstva i zaključcima Skupštine KS od 15. marta 2021. godine.

- Programom je predviđeno da lica koja ostvaruju pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica ili pravo na novčanu naknadu za vrijeme čekanja na zaposlenje po osnovu osposobljavanja za život i rad, a koja su zaražena virusom SARS-CoV-2, odnosno koja su prebolovala bolest COVID-19 imaju pravo na novčanu naknadu u iznosu od 200 KM, koja se može dodijeliti jednom u 2021. godini - istakla je resorna ministrica Ivana Prvulović.

Postupak ostvarivanja prava na novčanu naknadu vodit će Kantonalni centar za socijalni rad, a naknadu će isplaćivati Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Pozivaju se svi građani na koje se odnosi ova odluka da se jave nadležnoj općinskoj službi za socijalni rad, prema mjestu svog prebivališta.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na