PROFESIONALNO PRIZNANJE

Doktorica pravnih nauka Jasminka Džumhur imenovana za članicu međunarodne komisije za Ukrajinu

Osim Džumhur, članovi Komisije su i Erika Mose iz Norveške i Pablo De Grif iz Kolumbije

Al.B.

Džumhur: Dugogodišnje iskustvo

Foto: Arhiva


Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih nacija imenovalo je tročlanu neovisnu komisiju koja će se baviti istragama navoda o kršenjima ljudskih prava, međunarodnog humanitarnog prava i zločina tokom ruske agresije na Ukrajinu. Jedna od članica Komisije je i Jasminka Džumhur, ombudsmen za ljudska prava BiH. Osim Džumhur, članovi Komisije su i Erika Mose iz Norveške i Pablo De Grif (Greiff) iz Kolumbije.

Jasminka Džumhur je doktorica pravnih nauka, pravna stručnjakinjasa više od 30 godina isukustva u oblasti pravosuđa, ljudskih prava i međunarodnih odnosa. Od 1. januara 2016. godine je članica UN Komiteta za prava radnika migranata i njihovih porodica. Obavljala je dužnost članice UN Radne grupe za prisilne i nedobrovljne nestanke, kao prva žena koja je izabrana u ovo tijelo uspostavljeno 1980 godine. U toku mandata bila je u misijama u Istočnom Timoru, Meksiku, Čileu, Španiji, te u državama Balkana.

NA VRH

Podijeli članak na