PREUZEO FUNKCIJU

Novi direktor "BH Telecoma" Amel Kovačević: Prvo ćemo preispitati prethodne odluke

Tu, prije svega, mislim na samu strategiju poslovanja, zatim portfolio proizvoda i usluga, kompetencije i kapacitet ključnih kadrova, naveo je

Amel Kovačević. Facebook

H. J. I.

11.10.2023

Novi generalni direktor "BH Telecoma" Amel Kovačević preuzeo je funkciju nakon imenovanja nove uprave. U svom prvom obraćanju, Kovačević je najavio naredne korake te iznio niz obećanja. 

- "BH Telecom" je dobio novi Nadzorni odbor i upravu. Kompetentni pojedinci s bogatim profesionalnim iskustvom imat će priliku da usmjeravaju korporaciju ka novim uspjesima. Počastvovan sam ukazanim povjerenjem Vlade FBiH da u narednom periodu predvodim upravu ove korporacije.

Dugogodišnje menadžersko iskustvo

U "BH Telecom" donosim svoje dugogodišnje menadžersko iskustvo, izgrađenu poslovnu reputaciju, kreativnost zasnovanu na znanju sticanom širom svijeta, samopouzdanje lidera koji za sobom ima ozbiljne poslovne rezultate, te kapacitet strateškog promišljanja. Volim timski rad, ali ne bježim od odgovornosti donošenja odluka. Nastojim da motiviram saradnike, kako bismo zajedno stvorili energiju koja omogućava adekvatan odgovor svim izazovima i prijetnjama, te sam orijentiran ka rezultatima.

"BH Telecom" je korporacija s izuzetno bogatom tradicijom, značajnim postignućima i ogromnim utjecajem na kvalitet života građana i poslovni uspjeh privrednih subjekata iz Bosne i Hercegovine.

Svima nama koji ćemo donositi odluke treba biti čast što imamo priliku da u narednom periodu "BH Telecomu" obezbijedimo održivo i uspješno dugoročno poslovanje. Naša je obaveza da svojim radom nastavimo proces razvoja ove firme i na taj način zaštitimo trud i rezultate rukovodilaca i stručnjaka koji su, gradeći ovu firmu, zapravo spajali naše ljude, naše poslove i, zašto ne reći, naše snove.

Posebna zahvala ide generaciji koja je tokom najtežih dana opsade Sarajeva odigrala ključnu ulogu u održavanju komunikacija naše domovine sa svijetom.

Vrijeme izazova

Kao i sve prethodne uprave, i ova koju ja predvodim preuzima kompaniju u vremenu izazova kako vanjskih, tako i unutarnjih.

U vanjske izazove spadaju, prije svega, negativni demografski trendovi, ubrzane i sveobuhvatne tehnološke promjene, prisustvo i stalni rast snažne i agilne konkurencije na tržištu, kao i očekivana liberalizacija regulatornog okvira za našu industriju.

Primarni unutarnji izazov se odnosi na neophodnost preispitivanja prethodnih poslovnih odluka. Tu, prije svega, mislim na samu strategiju poslovanja, zatim portfolio proizvoda i usluga, kompetencije i kapacitet ključnih kadrova, kao i opravdanost investicija. Osim navedenog, u unutarnje izazove ubrajam i redefiniranje i digitalizaciju poslovnih procesa, prilagođavanje organizacijske strukture potrebama poslovanja, intenziviranje izgradnje telekomunikacijske infrastrukture, kao i ostvarenje optimalne profitabilnosti. Svi ovi izazovi moraju biti promptno rješavani.

Cilj nam je da sistemski i kontinuirano odgovaramo izazovima vodeći se svjetskim standardima u našoj oblasti, a sve u svrhu unapređenja zadovoljstva naših klijenata. To neće biti moguće bez stručnih i motiviranih ljudi koji će svojim radom i ponašanjem odslikavati organizacijsku kulturu utemeljenu na principima profesionalne kompetentnosti i ličnog integriteta. "BH Telecom" mora postati atraktivan za nadarene pojedince. Ta atraktivnost ne može biti temeljena samo na dobrim zaradama zaposlenih, nego prvenstveno na stimulativnom okruženju koje će afirmirati ljudsku kreativnost i želju za stalnim učenjem i profesionalnim razvojem.

Prioritet nove uprave

Cijenjeni klijenti, vi koji godinama lojalno koristite naše usluge, znajte da ste vi prioritet nove uprave. Trudit ćemo se da ubuduće još pažljivije slušamo vaše želje i zahtjeve, kako bismo unaprijedili obim usluga koje će biti jednostavne za korištenje i koje će, uistinu, unaprijediti vaš kvalitet života.

Poštovani dioničari "BH Telecoma", s dužnom pažnjom ćemo brinuti o vašoj investiciji u namjeri da je sačuvamo i unaprijedimo, kako biste ostvarili očekivane povrate.

Građani Bosne i Hercegovine, budite sigurni da ćemo nastaviti da dajemo doprinos kakav korporacija sa snažnim osjećajem društvene odgovornosti treba da pruži.

Dragi zaposlenici "BH Telecoma", drage kolege, samo efikasno korištenje svih naših resursa osigurava dugoročnu održivost naše korporacije. Pred nama su izazovi koje jedino zajedničkim radom možemo prevazići. Očekujem od vas da date svoj doprinos da "BH Telecom" u narednom periodu učinimo efikasnijim, profitabilnijim i, uopće, boljim nego je to bio dosad. To je naš dug prema klijentima, vlasnicima i društvu u cjelini. Istovremeno, to će nam omogućiti da adekvatno nagradimo sve vas za vaše rezultate i kreativnost u radu. Želim da znate da sebe smatram jednim od vas i da možete očekivati da ću zajedno s vama razvijati nove proizvode, obilaziti klijente, prodavati usluge i rješavati probleme.

Interesi korporacije

Uvaženi dobavljači, i oni kojima to nije bilo omogućeno, od vas očekujemo najbolju dostupnu vrijednost za svaku konvertibilnu marku koju vam povjerimo. Ne trebaju vam posrednici da nam prezentirate vašu ponudu i budite sigurni da ćemo se u procesu odlučivanja isključivo voditi interesima korporacije.

Svi vi koji ste kroz različite društveno-odgovorne programe bili korisnici sredstava "BH Telecoma", ali i vi kojima je ta mogućnost bila uskraćena, znajte da će "BH Telecom" nastaviti da podržava dobre priče.

Na kraju, želim da kažem da ovaj posao prihvatam s iskrenom poniznošću, ali i ogromnom željom da sa svojim timom napravim rezultate koji će nas sve učiniti ponosnim. "BH Telecom" mora biti digitalni krvotok i komunikacijska lokomotiva ekonomskog razvoja i prosperiteta naše domovine. Molim Boga da nas u tome pomogne - naveo je Kovačević na Facebooku.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.