Vrhovni sud FBiH potvrdio dugotrajne zatvorske kazne okrivljenima za ubistvo dječaka Smaje Ćesira

Potvrđena presuda Kantonalnog suda

Fena

Vrhovni sud Federacije BiH izrekao je presudu kojom je potvrdio presudu Kantonalnog suda u Sarajevu (KSS) od 22. juna 2015.godine u dijelu (tačka 2. izreke) kojom su optuženi Salih Arnautović i Ena Lipa osuđeni na kazne dugotrajnog zatvora u trajanju od po 40 godina za ubistvo troipogodišnjeg Smaje Ćesira, odnosno počinjenje krivičnog djela - ubistvo na okrutan ili podmukao način.

Radi se o očuhu i majci dječaka koji su u prvostepenom postupku oglašeni krivim za monstruozno zlostavljanje i ubistvo, a kojom presudom su obuhvaćeni i nana i dedo Munira i Emir Lipa, koji su nepravomoćno osuđeni za nasilje u porodici i nanošenja lakih tjelesnih povreda na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od po dvije i po godine.

Istovremeno, Vrhovni sud Federacije BiH je, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, ukinuo dio presude KSS-a (u tački 1. izreke) koji se odnosi na druga krivična djela za koja su optuženi Salih Arnautović, Ena Lipa, Emir Lipa i Munira Lipa bili oglašeni krivim, te je predmet u tom dijelu vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje, saznaje Fena u Vrhovnom sudu.

Ukinutim dijelom prvostepene presude optuženi Salih Arnautović oglašen je krivim za krivično djelo - zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili maloljetnika i krivično djelo - teška tjelesna ozljeda, dok su optuženi Ena Lipa, Emir Lipa i Munira Lipa oglašeni krivim za krivična djela - nasilje u porodici i laka tjelesna ozljeda, te će se o krivičnoj odgovornosti optuženih u tom pogledu odlučivati u ponovnom postupku pred prvostepenim sudom (KSS).

Podsjećamo, prema tužbenim navodima u ovom predmetu, dječak Smajo Ćesir je duže vrijeme bio izložen zlostavljanju, "jer liči na biološkog oca”.

Kobnog, 25. februara 2014. godine, kada je dječak ubijen, očuh i majka su pojačali muziku na tranzistoru u sobi, a potom šakama te kaišem s metalnom kopčom udarali dječaka po svim dijelovima tijela.

Udarci koje su mu zadali majka i očuh kod dječaka su izazvali krvarenje u mozgu i otok što je dovelo do  smrti dječaka. Vještak sudske medicine utvrdio je da je dijete na tijelu na dan ubistva imalo više od 30 lakših i više težih povreda.

NA VRH

Podijeli članak na