Narodna skupština RS: Sutra o borbi protiv korupcije

Piše: Fena

Sutra će biti nastavljena sjednica Narodne skupštine RS. Razmatrat će se Izmjena i dopuna Zakona o štrajku, koji je neophodno uskladiti s novim Zakonom o radu.

Taj zakon više ne poznaje pojam "većinski reprezentativni" Sindikat i Udruženje poslodavaca organiziranih na nivou RS.

U novembru 2016. godine na snagu je stupio i novi Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova, kojim se uređuje postupak mirnog rješavanja interesnih i pravnih kolektivnih radnih sporova, zbog čega je potrebno uskladiti odredbe Zakona o štrajku i s novim pravnim institutima propisanim Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova.

Na dnevnom redu četvrtog dijela sutrašnjeg zasjedanja entitetskog parlamenta je i Nacrt strategije borbe protiv korupcije do 2022. godine.

Predlagač u obrazloženju tog dokumenta ističe da je neophodno stvoriti pretpostavke za aktivno učešće pojedinaca i organizacija u efektivnoj realizaciji politika, programa i mjera za borbu protiv korupcije, te ojačati povjerenja građana u institucije.

Bit će riječi i o informaciji o realizaciji Strategije borbe protiv korupcije u RS za period 2013.–2017., te izvještaju o saradnji institucija RS s Haškim sudom tokom 2016. godine.

Na dnevnom redu su i dvije interpelacije opozicije, o politikama vlasti u oblasti zdravstvenog i penzionog sistema te upravljanja javnim preduzećima u RS.

NA VRH