SARAJEVO

Škrijelj: Univerzitet nikada nije imao podatke o Institutu za sudsku medicinu

Razmatrani izvještaji o radu

A. Ovčina
 • Sa današnje 39. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

  Sa današnje 39. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

  Foto: PRINTSCREEN


Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo usvojen je Prijedlog Programa rada Skupštine KS za 2021. godinu.

Razmatrani su i Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu sa finansijskim izvještajem, kao i Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu sa finansijskim izvještajem.

Sjednicu predvodi predsjedavajući Elvedin Okerić.
 • Rektor Univerziteta u Sarajevu

  Rektor Univerziteta u Sarajevu

  Foto: PRINTSCREEN


Visok broj studenata

Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta kazao je ukupan broj studenata na UNSA 27.507 studenata, a da godišnje upisuju oko 6.000 novih studenata.

Kazao je da u posljednje tri godine nije upisano ovoliko studenata, jer se ne prijavljuju.

- U 2020. godini objavili smo 1.022 rada u indeksiranim časopisima što je više od svih javnih i privatnih univerziteta u BiH. Ovdje imamo ozbiljan trend porasta. 2020. godine imali smo 671 projekat. Nastavu smo u cjelosti organizirali u online formatu. 2019. godine prihodi 480 miliona, a 2020. godine 43 miliona - istakao je rektor. 

Dodao je da su se vrlo usporeno vršile javne nabavke obzirom na pandemiju koronavirusa. 
 • Zastupnik Marić uputio pitanja rektoru

  Zastupnik Marić uputio pitanja rektoru

  Foto: PRINTSCREEN


Zastupnička pitanja

Zvonko Marić (SBB) kazao je da se ne može puno toga kritički reći vezano za Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu sa finansijskim izvještajem.

Uputio je pitanje rektoru o tome kakav je formalno-pravni status instituta za sudsku medicinu i forenziku, koji se u sklopu Medicinskog fakulteta UNSA te na osnovu kojeg dokumenta je registriran, odnosno ko je odgovorno lice.

- Da li djeluje samostalno ili u sklopu Medicinskog univerziteta u Sarajevu? Ko vrši kontrolu prihoda i rashoda instituta? Na čiji račun se uplaćuju iznosi za izvršene usluge obdukcije, po zahtjevu Tužilaštva? U čije ime i za čiji račun se koristi obdukcijska sala, oprema i instrumenti te vrše obdukcije u toku radnog vremena, ako znamo da navedeni Institut formalno-pravno nije registrovan kao punopravni član UNSA, niti kao pridruženi član, niti kao podorganizacionajedinica, a niti kao nastavna baza? Koliko institut ima sistematizovanih, a koliko popunjenih radnih mjesta? Jesu li planirana nova zapošljavanja? Koliko vještaka sudske medicine imamo u KS - uputio je pitanje Marić.

Amra Hasagić (SDA) uputila je pitanje o službenim putovanjima rektoru.

Haris Zahiragić (SDA) upitao je da li su smanjeni troškovi s obzirom da je nastava bila online. Postavio je pitanje koliko profesora u Sarajevu predaje na privatnim fakultetima u drugim kantonima.

Bez podataka

Škrijelj je kazao da su svi izvještaji potpisani od strane ovlaštenog računovođe te se takvi mogu proslijediti da bi bili prihvaćeni.

- Na prijelazu 2012. - 2013. godine došlo je do zloupotrebe sredstava kada ja nisam bio rektor. U više navrata dostavljao sam dopis tužilaštvu. Sva sredstva kojima UNSA raspolaže nalaze se u trezoru Ministarstva za finansije te ne mogu biti zloupotrebljena. Službena putovanja odobrava rektor i oni pravdaju to kroz finansije, ali dosta toga je bilo usporeno zbog pandemije. Nemam precizan podatak koliko je angažirano profesora u drugim kantonima na privatnim fakultetima - kazao je rektor. 

Dodao je da Univerzitet nikada nije imao konkretne podatke o Institutu za sudsku medicinu, kao ni uvid u te dokumnte, te će zatražiti od Medicinskog univerziteta da se odgovori na pitanja. Po prvi put to je javno kazao.

Zamolio je sekretara i skupštinske službe da mu dostave stenogram pitanja koja su preozbiljna i značajna i da će se zvanično obratiti Medicinskom fakulteti i KCUS-u i insistirati na odgovorima.

NA VRH

Podijeli članak na