INTERVJU

Prof. dr. Rifat Škrijelj za "Avaz": Sebija Izetbegović zbog politike opstruira rad na Medicini

Direktorica blokira rad ovog fakulteta kroz kombinaciju utjecaja političke moći, trgovine utjecajem, zloupotrebom položaja i prekoračenjem ovlaštenja, s ciljem da osigura ozbiljne dodatne prihode iz budžeta Univerziteta

Ema Maslo

Prof. dr. Škrijelj: Zbog udružene grupacije iz KCUS-a ispaštaju studenti

Foto: Avaz


Rukovodstvo Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) već godinama nastoji uzurpirati sva prava Medicinskom fakultetu, čemu su u velikoj mjeri doprinosili politički status generalne direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović i podrška koju je osigurala u političkim, pa i pravosudnim institucijama u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo, kazao je, između ostalog, u intervjuu za „Avaz“ rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA), prof. dr. Rifat Škrijelj.

Kako komentirate trenutno stanje na UNSA-i? Koji su najveći problemi? Koji su prioriteti za naredni period?

- Svoj 72. rođendan UNSA je dočekao u punom zamahu integracijskih procesa koji će omogućiti usaglašene korake u stvaranju inspirativnog i atraktivnog okruženja za učenje, istraživanje i umjetnički rad, čime ostvarujemo svoju osnovnu misiju, a to su prosperitet i progres društva.

Budućnost UNSA-e, kao sistemski važne i složene institucije, čija je misija educirati kvalitetne i kreativne lidere sutrašnjice koji su sposobni odgovoriti na sve izazove svog vremena, mora se temeljiti na zajedničkoj viziji svih njegovih članica, čime će se osigurati njegovo još funkcionalnije integrirano djelovanje.

Jedan od prioriteta u narednom periodu je donošenje novog zakona o visokom obrazovanju, koje je zaustavljeno u fazi nacrta u Kantonalnoj skupštini. Novim zakonom bi UNSA bio prepoznat kao integrirana ustanova, odnosno jedno pravno lice, što trenutno smatramo ključnim nedostatkom važećeg Zakona o visokom obrazovanju, koji, osim ovog, ima još niz ograničavajućih faktora za razvoj UNSA-e. Također, regulirala bi se pitanja za koja je utvrđeno da nisu bila adekvatno riješena važećim propisima.

Provjera diplome

Evidentni su problemi na Medicinskom fakultetu. Zbog čega je to tako?

- Za pet godina mog mandata na poziciji rektora promijenjeno je sada već pet dekana Medicinskog fakulteta. U pozadini su novac i politika, a sve opstrukcije planiraju i provode rukovodstvo i uposlenici KCUS-a koji, zbog lošeg Zakona o visokom obrazovanju koji je sada na snazi, čine većinu u Vijeću Medicinskog fakulteta i uvijek imaju mogućnost blokirati ovu organizacionu jedinicu UNSA-e kroz kombinaciju „utjecaja političke moći“, „trgovine utjecajem“, „zloupotrebom položaja i prekoračenjem ovlaštenja“, a sve s ciljem da sebi osiguraju ozbiljne dodatne prihode iz budžeta Univerziteta.

Ova „udružena grupacija“ iz KCUS-a je u proteklim akademskim godinama, pod plaštom Vijeća Medicinskog fakulteta, obustavljala nastavni proces na drugim organizacionim jedinicama, konkretno na Stomatološkom fakultetu s klinikama, Fakultetu zdravstvenih studija i Farmaceutskom fakultetu, čime su nanosili neprocjenjivu štetu kvalitetu i studentima ovih organizacionih jedinica kroz nezakonite štrajkove i ucjene UNSA-e. Zbog svega smo bili primorani da za veliki broj predmeta osiguramo nastavni kadar s drugih univerziteta u Bosni i Hercegovini i posebno ih plaćamo. Za to vrijeme nastavnici Medicinskog fakulteta su, kroz „lažirane norme“ kako za kliničare tako i za pretkliničare, primali pune plaće iz budžeta Kantona Sarajevo, a kliničari i iz budžeta Federacije BiH i iz budžeta Kantona Sarajevo.

U kojoj fazi je postupak u vezi s provjerom diplome direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović? Je li to dodatni teret za UNSA-u?

- S obzirom na to da je u proceduri provjera ispravnosti dokumentacije (javnih isprava o završenom postdiplomskom studiju) prof. dr. Sebije Izetbegović, zaposlenice KCUS-a, jer kao direktorica mora biti 100 posto u radnom odnosu u KCUS-u, trebat će se provjeriti kakav status ima na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Medicinski fakultet je dostavio nepotpunu dokumentaciju. O tome smo bili obavezni informirati sve nadležne organe, što smo i uradili pravovremeno.

Nezvanično, iz medija, saznali smo da je u Tužilaštvu KS formiran predmet u vezi s provjerama diplome i Univerzitet će u predstojećem periodu postupati u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i drugim internim aktima UNSA-e, u cilju potpuno transparentnog i na Zakonu zasnovanog procesa postupanja u ovom slučaju, koji je trenutno veliki teret za Univerzitet i širu javnost.

  • Faksimil zaključka Vlade KS od 16. septembra 2021. godine

    Faksimil zaključka Vlade KS od 16. septembra 2021. godine

    Foto: Avaz


Dodatno, naše eventualno djelovanje određuje i odgovarajući zaključak Vlade KS od 16. septembra 2021., koji nalaže da kantonalne institucije i ustanove, tek u slučaju kada Tužilaštvo utvrdi zastaru, pokreću interne procedure koje se odnose na reviziju diploma.

Poruka političarima i studentima

Šta je Vaša poruka i političarima, ali i studentima u našoj zemlji?

- Najprije, poruka političarima je da se transparentno bore za Bosnu i Hercegovinu, čime će ostvariti i lične ambicije i interese, a zatim da zaborave korupciju i kriminal kao metode političkog uništavanja Bosne i Hercegovine.

Studentima poručujem da čestito pripremaju ispite na Univerzitetu tokom cijele godine i izbjegnu netransparentne oblike polaganja ispita kroz zloupotrebu modernih tehnologija te da izbjegnu poniženje u septembru tražeći dodatne „socijalne rokove“, koji nam svake godine prave ozbiljne probleme jer se žele izjednačiti oni koji ne uče dovoljno s onima koji vrlo odgovorno pristupaju svojim studentskim obavezama. Neka im uzori budu najbolji studenti, najčestitiji sinovi i kćeri Bosne i Hercegovine i neka viziju svoje budućnosti naslanjaju na garanciju uspjeha, zasnovanu na redu, radu i disciplini, a da im vodilja bude ljubav prema Bosni i Hercegovini, jer su u toj ljubavi sačuvane univerzalne vrijednosti bitne za čovjeka.

NA VRH

Podijeli članak na