GRAČANICA Svečanost u Općoj bolnici "Dr. Mustafa Beganović"

Otvoren kabinet za radiološku dijagnostiku s novim CT i rendgen aparatima

Za ovaj projekt utrošeno je oko 750 hiljada maraka

H. ČALIĆ
04.10.2018 15:10

Foto: H.Čalić

Danas je u Općoj bolnici "Dr. Mustafa Beganović" u Gračanici bio veliki dan.

Nakon što je osposobljen prostor, nabavljena su dva prijeko potrebna aparata, CT aparat, koji će za preglede koristiti pacijenti iz četiri općine, i to Gračanice, Srebrenika, Gradačca i Doboj-Istoka, te digitalni rendgen aparat s liftom pa se više nepokretni pacijenti neće nositi na drugi sprat.

Za ovaj projekt utrošeno je oko 750 hiljada maraka, i to 650 hiljada maraka je osigurala bolnica, a 100 hiljada KM Vlada TK, čiji je premijer Jakub Suljkanović sa saradnicima boravio na ovoj svečanosti, te je zahvalio načelniku Gračanice Nusretu Heliću, menadžmentu bolnice i svim uposlenicima na saradnji.

- Bolja dijagnostika, uspješnija terapija - rekao je direktor ove zdravstvene ustanove dr. Almir Sakić.

Nabavkom ovih aparata skratit će se lista čekanja na preglede i popraviti zdravstvene usluge, rečeno je na svečanosti. Kabinet radiološke dijagnostike otvorili su premijer Suljkanović i direktor, dr. Sakić.

Ovom činu se obradovalo osoblje sa dr. Almom Alić na čelu, specijalistom radiologom.

NA VRH