JAVAŠLUK Nakon izgubljenih sporova vrijednih 1,5 milijardi KM

Vlada FBiH kupuje advokate

E. HALIMIĆ
03.04.2018 20:01

Foto: Vlada FBiH: Već 60 posto slučajeva presuđeno

Vlada FBiH, uprkos postojanju Pravobranilaštva i velikog broja pravnika zaposlenih u ministarstvima, prije nekoliko dana uputila je poziv za dostavu ponuda za „javnu nabavku advokatskih usluga u svrhu odbrane Federacije u slučaju radnopravnih sporova“. Za to će samo ove godine potrošiti oko 171.000 maraka.  

Veliki problem

Vanjski savjetnik Vlade FBiH Zlatko Hurtić kaže da je upozoravao na problem tužbi protiv Vlade FBiH i javnih preduzeća. Na pitanje zašto se Pravobranilaštvo FBiH ne bavi ovim problemom, već se pribjegava angažiranju advokata, odgovorio je da Pravobranilaštvo FBiH nije nadležno u radnopravnim sporovima.

  • Hurtić: Neefikasna odbrana
    Hurtić: Neefikasna odbrana

 - Oni su se prije pet godina proglasili nenadležnima i to je bio zaključak koji je tada prihvatila Vlada FBiH, a za ovaj posao tada su zadužena ministarstva, odnosno pravnici koji su u njima zaposleni. Pokazalo se, međutim, da pravna odbrana u slučajevima radnopravnih sporova od pravnika u ministarstvima nije bila efikasna - kaže Hurtić.

Dodaje da je oko milijardu i po maraka nepotrebno isplaćeno, a sve na osnovu izgubljenih radnopravnih sporova.  

Osnov za tužbu

Kako saznajemo, Vrhovni sud FBiH oborio je dio ovih sporova, ali već je 60 posto slučajeva presuđeno. U tih 60 posto, dakle, bilo je i presuda koje je Federacija izgubila, a da nije bilo ni osnova za tužbu, a sve zbog toga što pravna služba nekog ministarstva nije radila ili se čak niko na ročištu nije ni pojavio.   

U RS formirana agencija   

U Republici Srpskoj osnovana je Agenciju za mirno rješavanje radnih sporova. Kako se pokazalo na djelu, nakon osnivanja znatno je smanjen priljev radnopravnih sporova u nadležne sudove. Isti takav model medijacije može se uspostaviti u drugim dijelovima države, kako bi se rasteretili sudovi da bi se bavili onim predmetima koji ne mogu ići na mirno rješavanje sporova. 

U FBiH se potražuje oko 77 posto ovogodišnjeg budžeta  

U Distriktu Brčko po osnovu radnopravnih sporova građani potražuju 23 miliona KM. Na nivou BiH radi se o potraživanjima od 53 miliona KM. Što se tiče FBiH, građani potražuju oko 77 posto budžeta za ovu godinu. Na nivou cijele države građani na osnovu radnopravnih sporova od budžetskih korisnika potražuju oko 2,8 milijardi KM.

NA VRH