SJEDNICE

Evropska komisija danas usvaja paket o proširenju

Fena
17.04.2018 10:10

Evropska komisija danas će na sastanku u Strasburu usvojiti paket o proširenju.

Komisija je uvijek do sada paket o proširenju, koji uključuje strategiju o proširenju i izvještaje o napretku zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja, objavljivala u novembru. Sada je to prebačeno na proljeće, a zadnji paket usvojen je prije godinu i po dana u novembru 2016. Ovaj put je strategija o proširenju objavljena dva mjeseca prije izvještaja o napretku, u februaru ove godine, ali samo za zemlje zapadnog Balkana, ne i za Tursku, s kojom EU ima otvorene pregovore, iako su oni u potpunom zastoju.

U izvještajima o napretku Komisija ocjenjuje aspirante na članstvo u pogledu poštovanja temeljnih evropskih vrijednosti, poput vladavine prava, dobrosusjedskih odnosa, reformi u području pravne države, javne uprave, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala te privrednih reformi.

Paketom proširenja obuhvaćeno je sedam država - Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija, Kosovo, Albanija te Turska.

Najdalje u procesu su odmakle Crna Gora i Srbija, Makedonija i Albanija imaju status kandidata ali čekaju na datum za početak pregovora, BiH čeka na mišljenje Komisije o zahtjevu za članstvo, dok je Kosovo na začelju i u najtežoj je situaciji jer pet zemalja članica ne priznaje njegovu nezavisnost.

NA VRH