SARAJEVO Agencija za javne nabavke BiH organizirala konferenciju za novinare

Usvajanjem izmjena Zakona o javnim nabavkama smanjit će se korupcija

Možemo uporediti s kompjuterskim virusom koji uništava cijeli sistem, kazao je Dafi

D. B.
02.04.2019 13:18

Foto: T. Saletović

Agencija za javne nabavke BiH danas je na konferenciji za novinare u Sarajevu predstavila projekte kojim se namjerava unaprijediti i efikasnijim učiniti sistem javnih nabavki. 

Predstavnici međunarodne zajednice u BiH na konferenciji pozvali su predstavnike vlasti u BiH da usvoje dopune Zakona o javnim nabavkama da bi se uklonili nedostaci važećeg zakona i onemogućila korupcija, ali i uskladio s pravnom stečevinom Evropske unije. 

Lars-Gunar Vigemark (Gunnar Wigemark), šef Delegacije Evropske unije u BiH, kazao je da su javne nabavke temelj pravne stečevine EU te bez takvog efikasnog i transparentnog zakona niti jedna država, pa ni BiH neće moći postati članicom EU.

- Parlamenti će donositi zakone, ali će oni prije toga biti pregledani od EU kako se ne bi trebalo naknadno pristupati njihovoj izmjeni, a takav proces već je otpočeo u Republici Srpskoj i to je EU činila - kazao je Vigemark.  

Direktor Agencije za javne nabavke u BiH Đenan Salčin istaknuo je značaj prisustva  organizacija civilnog društva u procesu javnih nabavki. 

- Pretpostavlja se da bi do 2023. godine cijeli sistem i procedure javnih nabavki trebali biti u elektronskom obliku s ciljem korištenja digitalnih tehnologija, a dio toga već je i sada omogućen. Nadati se da će donošenjem izmjena zakona zloupotreba biti sve manje - kazao je Salčin. 

Direktor USAID-a u BiH Piter Dafi (Peter Duffy) kazao je da je sistem javnih nabavki jedna od najslabijih karika.

- Ovo možemo uporediti s kompjuterskim virusom koji uništava cijeli sistem, a u tom lancu problema koji nastaju su smanjene investicije, novac koji bude izgubljen u tom sistemu ne bude utrošen u razvoj države, a ispaštaju i mala preduzeća - kazao je Dafi. 

Komentari

NA VRH