BANJA LUKA

Vlada RS: Utvrđena strategija mentalnog zdravlja, data pomoć općinama u FBiH

Ovaj dokument definira prevenciju specifičnih mentalnih poremećaja s fokusom na ključne rizične i protektivne faktore

Vlada RS. Avaz

Fena

26.9.2019

Vlada Republike Srpske (RS) utvrdila je danas Nacrt strategije mantalnog zdravlja za period 2019.–2029. godine, koja je u skladu s ciljevima definiranim Politikom mentalnog zdravlja u RS. 

Strategija sadrži poseban aspekt koji se tiče unapređenja zaštite mentalnog zdravlja specifičnih populacionih grupa koje su pod većim rizikom od razvoja poremećaja, kao i specifičnosti interveniranja tokom životnog ciklusa.

Resorni ministar Alen Šeranić je rekao da su opći ciljevi strategije promocija mentalnog zdravlja za sve, zaštita mentalnog zdravlja stanovništva putem identificiranja i osnaživanja protektivnih faktora i smanjenja faktora rizika.

Također, ovaj dokument definira prevenciju specifičnih mentalnih poremećaja s fokusom na ključne rizične i protektivne faktore, unapređenje tretmana poput rane detekcije, ranih intervencija, liječenja i rehabilitacije, unapređenje kvaliteta života, socijalne inkluzije, zdravlja, jednakosti i oporavka kod lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, kao i smanjenje stigme i diskriminacije.

Mjere za unapređenje sistema pružanja usluga mentalnog zdravlja provodit će se, kazao je Šeranić, kroz kontinuiran razvoj službi za mentalno zdravlje, proširenje spektra usluga u mentalnom zdravlju, poboljšanje kvaliteta usluga, usklađivanje zakonske regulative i mehanizama finansiranja, unapređenje pravne zaštite lica sa smetnjama mentalnog zdravlja s posebnom brigom za lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost, planiranje i razvoj ljudskih resursa, funkcionalna integracija zdravstvenog i socijalnog sektora kroz unapređenja intersektorske saradnje u smislu jačanja službi itd.

Vlada RS je na sjednici u Banjoj Luci usvojila informaciju o pružanju finansijske pomoći općinama Drvar, Glamoč, Grahovo i Bosanski Petrovac.

Prošlog mjeseca je dogovoreno da će Vlada RS općinama Drvar, Glamoč, Grahovo i Bosanski Petrovac pružiti finansijsku pomoć s ciljem realizacije infrastrukturnih projekata na području tih općina, ali i pomoći u rješavanju dijela problema sa kojima se suočavaju prilikom osiguravanja neometanog izvršenja obaveza iz budžeta.

Vlada Republike Srpske donijela je zaključak kojim zadužuje Ministarstvo finansija da u Budžetu Republike Srpske za 2019. godinu, osigura sredstva u ukupnom iznosu od 600.000 KM i ista doznači na račun općina sa većinskim srpskim stanovništvom na području Federacije BiH, i to: općini Drvar 300.000 KM; a Glamoču, Grahovu i Bosanskom Petrovcu po 100.000 KM.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.